Verkoop onderneming

Een ondernemer die vervroegd wilde uittreden zocht een overnamekandidaat voor zijn bedrijf. De zoektocht naar een opvolger en de onderhandelingen waren in handen van een externe specialistische partij, BASO deed de financiële begeleiding van de overdracht.

Onze inbreng was het op een goede en heldere manier presenteren van de cijfers (die wij al jarenlang onder beheer hadden) aan de overnamekandidaat. Daarnaast konden wij met kennis van zaken in samenspraak met de potentiele koper de financiën voor hem doorrekenen.

Vertrouwelijkheid

Omdat een overname binnen een verkopende organisatie meestal niet op voorhand bekend mag zijn, vraagt dit veel vertrouwelijkheid en terughoudendheid van de begeleidende partij. Daarom stemmen we met de verkoper de werkzaamheden én de werktijden af. Overleg over dit soort werk is nu eenmaal onderhevig aan een grote mate van verandering. Werken in de avonduren is daarbij geen uitzondering (en geen probleem).

Daarnaast vergt het traject een zorgvuldige afstemming met de wederpartij. De besprekingen met de kopers zijn dan ook gevoerd in de avonduren, zodat niet op voorhand onrust is ontstaan bij de medewerkers.

Overname succesvol

Inmiddels is de overname – met een totaal andere financieringsfaciliteit dan op voorhand werd verwacht – gerealiseerd. De kopers hebben inmiddels de eerste succesvolle periode achter de rug.

aan- en verkoopadvies

 

Wat is uw bedrijf waard?

Een onderneming kan voor iedere potentiële koper een andere waarde hebben. De waarde wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de financiering die de koper nodig heeft of juist door financiële voordelen die ontstaan door ineenvlechting met een bestaand bedrijf.
Meer weten? Bel dan vrijblijvend met BASO. We leggen u het traject graag uit.

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.