Expansie webshop

De diversiteit aan veranderingen voor een ondernemer brengt strategische keuzes met zich mee. Zo moet er vaak worden geschakeld tussen bestaande ideeën en vernieuwingen die misschien in de branche of de beleving van een klant niet voor de hand liggend zijn.

Een webwinkel draaide al enkele jaren met een matig resultaat en de eigenaar vroeg BASO om advies en begeleiding. Na een verkennend traject bleek expansie (uitbreiding) van het bedrijf de meest interessante oplossing. De goede contacten die de ondernemers in de afgelopen jaren hadden opgebouwd, boden hiervoor meer dan voldoende mogelijkheden.

Strategie

In overleg en samen met de ondernemers is gekozen voor een strategische heroriëntering die bestond uit een combinatie van twee pijlers:

  1. het bedrijf zou door middel van samenwerking met een vertegenwoordiger voortaan fungeren als groothandel voor grootzakelijke klanten en andere webwinkels
  2. eigen import zou de inkoopprijzen drastisch verlagen

Financiering

De nieuwe strategie vergde een aanzienlijke financieringsbehoefte, die volledig kon worden opgevuld door de inzet van diverse verschillende leninggevende partijen (gestapelde financiering). Het meest in het oog springende – maar eenvoudigst te realiseren – deel van deze financiering was door een leverancierskrediet, waarmee het overgrote deel van de financieringsbehoefte kon worden ingevuld.

Financieringsadvies

Starter? Klik hier.

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.