Strategische uitbreiding onderneming food-industrie

Al jaren is BASO de huisadviseur en vraagbraak voor een bekende ondernemer in de food-industrie en al jaren regelen we voor het bedrijf de boekhouding en belastingzaken.

Door onze kennis van het bedrijf en de vertrouwensrelatie die wij hebben, zijn we automatisch de juiste sparring partner voor de ondernemer, als het gaat om de veranderende marktverhoudingen. In een adviestraject spraken we over de te volgen koers, uitbreiding in afzet- en productiemogelijkheden en de zoektocht naar een nieuwe productielocatie.

Brainstorm, begroting en investering

Tijdens onze gesprekken zijn veel mogelijkheden besproken, beredeneerd, bekritiseerd en doorgerekend. Zo hebben we weloverwogen begrotingen kunnen maken van de veranderende bedrijfssituatie. We legden daarmee de basis voor goed doorgronde investeringsbesluiten, waarmee de ondernemer – begeleid door BASO – aan de slag kon.

Vandaag

Inmiddels is een mooie nieuwe productiekeuken betrokken, is het productieproces verder geoptimaliseerd en wordt overleg gepleegd met een grote afnemer voor de uitbreiding van het afzetgebied (en de logistiek die hiermee gepaard gaat).

advies over groei en krimp

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.