Salarisadministratie

Heeft u personeel? Dan moet u een salarisadministratie (loonadministratie) voeren. Daar komt heel wat bij kijken. Van bruto-nettoloonberekening tot pensioenafdrachten, van inhouding bij ziekte tot ontslag. Wij ontzorgen u bij alles wat met personeel te maken heeft.

DGA Salaris en pensioen

Als bedrijfseigenaar heeft u zelf ook inkomen nodig. Niet alleen voor nu, maar ook voor later. Dat betekent dat er iets geregeld moet worden op het gebied van een oudedagsvoorziening of pensioen. BASO adviseert u over salaris, managementvergoedingen, pensioen in eigen beheer en andere componenten van uw inkomen.

Dit kunnen wij voor u doen

 • pro-forma berekeningen bruto-netto personeelslasten
 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • verwerking wijzigingen in personeel, salariscomponenten en overwerk
 • signalering en uitvoering van cao- en minimumloon wijzigingen
 • maandelijkse runs met vaste en wisselende looncomponenten
 • digitale loonstroken, betaallijsten en betaalbatches
 • aangiften loonheffingen en pensioenaangiften
 • ziekmeldingen en verzekeringsopgaven bij UWV en arbodiensten
 • signalering, begeleiding, advies en uitvoering afloop contract
 • begeleiden ontslagprocedures via UWV of kantonrechter
 • advisering en berekening transitievergoedingen
 • advisering en berekening eigen loon en oudedagsvoorziening

Wij doen de salarisadministratie voor iedere ondernemer in het MKB en voor verenigingen en Stichtingen.

Belangrijk: inzicht

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.