Controllerfunctie

Een controller is de brug tussen het boekhoudkantoor of de interne boekhouder en de directie. Hij vertaalt de maand-, kwartaal- en jaarrapportage naar managementniveau en maakt de inhoudelijke analyse. Hij bespreekt de analyse met de directie en adviseert óf en hoe er moet worden bijgestuurd. De conclusies en gewenste acties vertaalt hij vervolgens terug om de boekhouder vakinhoudelijk aan te sturen. De controller brengt de cijfers tot leven!

Voor alle ondernemers

Veel grote bedrijven hebben zelf een controller in dienst, voor kleinere bedrijven en ZZP-ers is dat onmogelijk. Maar dat betekent niet dat de inzet van een controller niet kan of niet nuttig is. Door automatisering is dit al haalbaar voor hele kleine bedrijven. Analyse van en sturing op de cijfers is altijd goed voor een onderneming.

Dit kunnen wij voor u doen

  • herstructurering, optimalisering en automatisering van de administratie
  • analyse van de cijfers (waar komt omzet vandaan, wat is wel of niet winstgevend, kostenbesparing)
  • signalering en advisering (sparren met directie of bedrijfseigenaar op fiscaal/financieel gebied)
  • aansturing van de boekhouder

Onze controller werkt bij u op locatie of bij ons op kantoor, voor ZZP-ers en bedrijven in het MKB (tot ongeveer 30 personeelsleden).

dit is uw controller

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.