Ik heb een fout gemaakt in mijn btw-aangifte: wat nu?

Heb je een btw-aangifte ingediend en ontdek je een fout? Bijvoorbeeld omdat je een factuur bent vergeten of buitenlandse btw verkeerd hebt opgegeven? Dan moet je je btw-aangifte corrigeren. Hoe doe je dat? Wanneer moet je een suppletieformulier invullen? En wat zijn de consequenties? Je leest het in deze blog.

Het kan iedere ondernemer een keer overkomen: je doet btw-aangifte en je ziet een factuur, btw-tarief of zakelijke uitgave over het hoofd, waardoor je te weinig of juist te veel btw betaalt. Pas later ontdek je je vergissing. Bijvoorbeeld aan het einde van het jaar, bij het opmaken van de jaarrekening. Wat doe je dan?

Btw-aangifte corrigeren

Je bent in elk geval verplicht om correcties in btw-aangiften over de afgelopen vijf jaar te melden bij de Belastingdienst. Hoe je dat doet, hangt af van de situatie:

 • De correctie is kleiner dan € 1.000.
  Als blijkt dat je € 1.000 of minder moet betalen of terugkrijgt, dan kun je deze correctie zelf verrekenen in je eerstvolgende aangifte. Je hoeft dus geen suppletieformulier in te vullen. Let op: maak je gebruik van de kleineondernemersregeling? Dan geldt deze correctiegrens niet.
 • Je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling en wil een correctie doorvoeren.
  Na afloop van het jaar moet je een correctie indienen in de volgende situaties:

  • Je hebt in de loop van het jaar voorlopige minderingen toegepast.
  • Je hebt in de loop van het jaar geen voorlopige minderingen toegepast, maar je hebt wel recht op een vermindering.

In beide gevallen kun je het bedrag verrekenen in je aangifte over het laatste aangiftetijdvak van het betreffende jaar. Neem het bedrag op bij vraag 5d: ‘Vermindering volgens de kleineondernemersregeling’.
Heb je al aangifte gedaan over het laatste tijdvak? Gebruik dan de inlogfunctie voor ondernemers op de website van de Belastingdienst en corrigeer de aangifte met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Het formulier is te vinden bij ‘Overige formulieren’.

Let op: vanaf 2020 verandert de kleineondernemersregeling. Kleine btw-ondernemers die in Nederland zijn gevestigd en onder de drempel van € 20.000 omzet in een kalenderjaar blijven, kunnen in de meeste gevallen deelnemen aan de nieuwe regeling. Deelnemende ondernemers hoeven geen btw meer in rekening te brengen bij hun klanten. Ook hoeven zij in principe geen btw-aangifte meer te doen.

 • Je hebt een fout gemaakt in een aangifte over een bepaald tijdvak.
  Gebruik de inlogfunctie voor ondernemers op de website van de Belastingdienst en corrigeer de aangifte met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Het formulier is te vinden bij ‘Overige formulieren’. Vermeld het tijdvak en de correctie. Je kunt het formulier digitaal indienen.
 • Je hebt een fout gemaakt in een heel boek- of kalenderjaar.
  Ontdek je na de afloop van een jaar dat je fouten hebt gemaakt in meerdere ingediende btw-aangiften? Log in als ondernemer op de website van de Belastingdienst en gebruik het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Het formulier is te vinden bij ‘Overige formulieren’. Vermeld de gecorrigeerde gegevens voor het hele jaar. Je kunt het formulier digitaal indienen.

Naheffing of teruggave

Heb je een btw-aangifte gecorrigeerd? Dan zijn de gevolgen afhankelijk van de precieze situatie:

 • Je hebt een wijziging tot € 1.000 gecorrigeerd in een volgende aangifte.
  Je hebt de correctie zelf verwerkt. Je krijgt geen naheffingsaanslag of teruggaafbeschikking.
 • Je hebt een suppletie ingediend omdat je te veel btw hebt aangegeven.
  Je ontvangt binnen enkele weken een teruggaafbeschikking van de Belastingdienst. Hierin staat of je geld terugkrijgt. Na het versturen van de beschikking krijg je dit bedrag uitbetaald of wordt het verrekend met openstaande belastingschulden. Heb je recht op een teruggave na het boekjaar waarin je de btw hebt afgedragen? Dan krijg je mogelijk belastingrente.
 • Je hebt een suppletie ingediend omdat je te weinig btw hebt aangegeven.
  Je ontvangt binnen enkele weken een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Heb je het suppletieformulier ingediend binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin je de btw moest betalen? Dan betaal je geen belastingrente. Let op: je kunt wel een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat je verschuldigd bent. Maar dien je geen suppletie in, terwijl je te weinig btw hebt aangegeven en afgedragen? Dan kun je een vergrijpboete krijgen. Meestal is deze hoger dan een verzuimboete.

Meer weten?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij je boekhouding, bijvoorbeeld bij het hier genoemde corrigeren van een btw-aangifte of het voorkomen van fouten bij toekomstige aangiften? Een NOAB-kantoor helpt je graag. Zoek een NOAB-kantoor bij jou in de buurt.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

4 oktober 2019 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.