Millennials motiveren: dit vinden zij belangrijk

Met een groot tekort aan arbeidskrachten is het binnenkrijgen en vooral binnenhouden van jong talent belangrijker dan ooit. Maar hoe doe je dat? Wat vindt een millennial belangrijk in het werk?  

Een grote groep millennials

In deze blog gaan we uit van jong talent uit de generatie ‘millennials’. Deze groep werkenden is geboren in de periode 1980 – 2000 en wordt ook wel aangeduid met generatie Y. Nederland telt momenteel ongeveer 3,4 miljoen millennials, waarvan zo’n 82% aan het werk is: een grote groep die dus niet over het hoofd gezien kan worden.

Niet alleen de krapte op de arbeidsmarkt zou een reden moeten zijn om deze grote groep werknemers tevreden te houden. Ondanks de vooroordelen over de generatie – het zijn jobhoppers met een minimale spanningsboog – zijn er namelijk veel voordelen aan werken met millennials. Ze zijn opgegroeid met digitalisering en automatisering is een belangrijk onderdeel in hun dagelijks werk. Ook voor nieuwe en innoverende ideeën moet je bij de millennial zijn. En hard werken? Dat kunnen ze ook, mits je ze op de juiste manier aanstuurt en motiveert.

Hoe motiveer je de jonge generatie?

Want hoe motiveer je een millennial? Wat vindt een millennial écht belangrijk in het werk?

Geef ze de ruimte
Millennials krijgen vaak het verwijt dat ze lui zijn. Het tegendeel is echter waar. Deze generatie heeft feitelijk geen vaste kantoortijden nodig om de benodigde uren te maken. Geef deze generatie daarom ook de flexibiliteit en ruimte waar ze om vragen en dwing ze (waar mogelijk) niet tot vaste kantoortijden. Als werkgever kun je in dit geval beter sturen op resultaten, grote kans dat ze dan harder voor je werken.

Geef ze voldoende uitdaging
Deze generatie is niet vies van een uitdaging. Bovendien denken ze veel zelf te weten en dat mogen ze dan ook laten zien. Geef ze daarom voldoende inhoudelijke uitdaging in hun werk en wees niet bang om ze in het diepe te gooien.

Bij veel bedrijven zie je nu traineeships ontstaan. Hierbij moeten de trainees zich in korte tijd wegwijs maken in de onderneming en laten zien wat ze waard zijn. Deze manier van werken sluit perfect aan bij de wensen van een millennial.

Geef ze de ruimte om fouten te maken
Aansluitend op het voorgaande punt om een millennial voldoende ruimte te geven: geef ze ook de ruimte om fouten te maken. Veel millennials hebben keuzestress en hele hoge verwachtingen van zichzelf en zijn daarom juist bang om fouten te maken.

Als werkgever kun je ze laten zien dat het niet erg is om fouten te maken, mits je daarvan leert. Hierop aansluitend is het goed om deze generatie veel van feedback te voorzien. Niet alleen één keer per jaar tijdens de beoordelingsronde, maar meerdere keren. Denk bijvoorbeeld eens aan maandelijkse coachingsgesprekken.

Geef ze een duidelijk carrièrepad

Geld of carrière, wat zou een millennial belangrijker vinden? Geld is fijn. Maar goede groeimogelijkheden en duidelijke carrièrekansen motiveren een millennial écht. Millennials zullen dus vaak hun carrière verkiezen boven geld.

Omdat een millennial niet alleen werkt voor het geld, zullen salarisverhogingen en andere financiële extra’s er niet voor zorgen dat hij of zij blijft. Een vooropgesteld carrièrepad met duidelijke doelstellingen en beoordelingen hebben dan veel meer effect.

Geef ze de mogelijkheid tot discussie

Dat een millennial het stereotype eigenwijs krijgt opgeplakt komt met name omdat een millennial niet zomaar een taak verricht omdat een leidinggevende dat zegt. Ze gaan dan liever de dialoog aan. ‘Waarom doen we dit? En waarom doen we dit zo?’

Wat door andere generaties snel gezien kan worden als eigenwijs, is voor de millennial juist de manier om de stof de doorgronden en zijn steentje bij te dragen. Hoe motiveer je de millennial in dit geval? Betrek ze op tijd in het keuzeproces en ga de dialoog aan. Hiermee laat je waardering en erkenning zien, maar bovendien laat je als werkgever zien dat je ze serieus neemt.

Jobhoppen

Bovenstaande zaken zijn geen garantie dat jong talent bij jouw onderneming blijft. Millennials zullen minder snel dan oudere generaties voor langere tijd bij één en dezelfde werkgever blijven. Maar ook aan het jobhoppen zit een positieve kant: je hebt namelijk als werkgever ook de kans om andere millennials aan te nemen met veel kennis en ervaring die ze ergens anders hebben opgedaan.

Vragen?

Heb je vragen over je personeelsbestand en hoe je hier het beste mee kunt omgaan? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Meer over millennials lezen? Onze leestips:

  • Het Millennial mysterie, jong, kansrijk, gedreven en toch niet tevreden. (Jasper Scholten)
  • Zeik niet zo, het echte leven van de millennial. (Anouk Kemper)

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

22 februari 2019 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.