Bedrijfsovernames: welke strategische keuze maak jij? – Bedrijfsovername deel 2

Wanneer spreken we van een bedrijfsovername? Er zijn namelijk verschillende varianten op de bekende bedrijfsovername: de juiste bedrijfsovername is een pittige strategische keuze!

Een bedrijfsovername

In een eerdere blog schreven we over de voordelen van een bedrijfsovername en waarom je ervoor zou kunnen kiezen om een bedrijf over te nemen. Een bedrijfsovername kan gaan om de overname van een bestaand bedrijf, zodat jij als ondernemer meteen van start kunt met bestaande klanten, producten en diensten. Maar aan de andere kant is het ook mogelijk om met je huidige bedrijf een ander bedrijf in de keten over te nemen om zo synergie-effecten te behalen.

Er zijn allerlei soorten bedrijfsovernames. Varianten op de bedrijfsovername waar je misschien in eerste instantie niet meteen aan denkt, maar waarmee je wel degelijk je onderneming uit kunt breiden.

Uitkopen van je compagnon

Een bedrijf starten met een compagnon komt vaak voor. Maar helaas kan het voorkomen dat samenwerking op lange termijn niet meer mogelijk is. Of je compagnon kiest een andere richting. Tijd om uit elkaar te gaan.

Het uitkopen van je compagnon valt in feite onder een bedrijfsovername. Je hebt hiervoor kapitaal nodig om je bedrijfspartner uit te kopen.

Let op: fiscaal zijn er twee mogelijkheden om om te gaan met de uitkoopsom en dit is afhankelijk van de reden van uitkoop van je compagnon:

  1. Wil je je eigen winstaandeel vergroten? Dan dien je de uitkoopsom fiscaal als betaalde goodwill op de balans op te nemen. Deze goodwill schrijf je vervolgens in de komende tien jaar af ten laste van je winst.
  2. Wil je écht van je compagnon af omdat hij er een potje van heeft gemaakt? In dat geval is de uitkoopsom fiscaal volledig in één keer aftrekbaar van je winst.

Hoe dan ook, overleg altijd eerst met je NOAB-adviseur als je je compagnon wilt gaan uitkopen: hij kan je een volledigheid geven over alle financiële en fiscale consequenties.

Inkopen in een bestaand bedrijf

Een andere mogelijke variant is het inkopen in een bestaand bedrijf. De huidige eigenaar blijft in dat geval aan en verkoopt een deel van zijn aandelen aan jou. Hierdoor krijg je recht op de winstverdeling vanaf het moment van aankoop.

Om zeker te weten dat je een juiste prijs betaalt voor jouw aandeel in het bestaande bedrijf is het van groot belang om een due diligence onderzoek uit te voeren. Uit een dergelijk onderzoek blijkt onder andere of de voorgestelde prijs realistisch is op basis van de cijfers van de onderneming.

Maak ook goede afspraken met de huidige eigenaar over de verwachtingen die beide partijen van elkaar hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invulling van het takenpakket en jouw toegevoegde waarde in de onderneming.

Management Buy In en Management Buy Out: wat is dat precies?

Deze beide termen komen regelmatig voorbij wanneer het gaat om een bedrijfsovername bij een bestaand bedrag. Maar wat is nu precies het verschil?

Management Buy In (MBI)
In deze variant van de bedrijfsovername, neem je een (gedeelte) van een onderneming over (zie ook de aline ‘Inkopen in een bestaand bedrijf’) en ga je na de overname een (gedeelte) van de leiding over de onderneming voeren.

Management Buy Out (MBO)
Van een MBO is sprake als zittende leiding (niet zijnde eigenaren) een gedeelte of de volledige onderneming overnemen en na deze overname zelf de leiding vormen.

Het grote verschil tussen een MBI en een MBO ligt in het feit of je als koper al betrokken was bij de onderneming of niet.

Bedrijf kopen vanuit een faillissement

Een bedrijf aankopen vanuit een faillissement kan een aantrekkelijke optie zijn om een bedrijfsovername te doen. Je koopt namelijk een onderneming in afgeslankte vorm, van waaruit je direct aan de slag kan.

Toch zijn er een paar belangrijke aandachtspunten bij een dergelijke bedrijfsovername:

  • Kennis: start een bedrijf vanuit een faillissement wanneer je kennis hebt van de branche. Vaak zijn er op strategisch niveau zaken niet goed aangepakt waardoor het bedrijf failliet is gegaan. Zonder branchekennis is het niet eenvoudig om deze strategische redenen boven water te krijgen.
  • Win vertrouwen: klanten en leveranciers hebben te maken gehad met een gefailleerde. Dat kan ervoor zorgen dat het vertrouwen van klanten en leveranciers beschadigd is. Ga met alle partijen in gesprek en benadruk hierbij dat er sprake is van een nieuwe eigenaar met een nieuwe aanpak.
  • Financiering: door een faillissement zijn er extra kosten verbonden aan een bedrijfsovername dan bij andere opties, door bijvoorbeeld bankgaranties die worden geëist vanuit de curator. Bovendien kunnen leveranciers eisen dat alleen vooruit betaald wordt. Of klanten willen eerst hun producten ontvangen en achteraf betalen. Dit zorgt voor een minder optimale werkkapitaalstructuur van je onderneming en het betekent dat je waarschijnlijk meer financiële middelen nodig hebt dan bij de andere vormen van een bedrijfsovername. 

Fusie door overname

Wanneer je al een bedrijf hebt en voordeel wilt behalen door een bedrijf uit jouw keten over te nemen, spreken we van een fusie door overname. Deze variant van de bedrijfsovername kennen we in verschillende vormen:

  • Horizontale fusie: in het geval van een horizontale fusie koop je in feite een concurrent. Het bedrijf dat je overneemt is werkzaam in dezelfde bedrijfstak en biedt dezelfde producten of diensten aan. Door middel van een horizontale fusie kun je je marktaandeel vergroten.
  • Verticale fusie: bij een verticale fusie koop je een bedrijf dat is opgenomen in je keten, bijvoorbeeld een leverancier of een afnemer. Door de overname van een dergelijk bedrijf, verlaag je bijvoorbeeld de kosten voor transport of administratie.

Vragen

Heb je vragen over een mogelijke bedrijfsovername? Is één van bovenstaande situaties wellicht van toepassing? Of heb je andere mogelijkheden die je graag wilt bespreken? Trek dan op tijd aan de bel bij je NOAB-adviseur die je hierbij kan ondersteunen.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

4 mei 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.