Kosten voor opleiding en scholing

Ontwikkeling is ook voor jou als ondernemer van groot belang. Een manier om dit te doen is door het volgen van een opleiding. Ook zijn er beroepen waar bepaalde opleidingen op scholingen verplicht worden gesteld. Zijn de kosten die je hiervoor maakt gewoon aftrekbaar van de winst uit je onderneming?

Ontwikkeling van de ondernemer

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Maar je wilt ook je huidige kennis op peil houden. Daarom ga je waarschijnlijk, net als veel ondernemers, een opleiding, cursus, seminar of workshop volgen. Dan is het fijn om te weten wat je met deze kosten kunt doen.

Fiscaal aftrekbare kosten

In principe geldt dat wanneer je kosten maakt voor je onderneming, deze fiscaal aftrekbaar zijn. Volg je daarom een opleiding om ervoor te zorgen dat je beter wordt in je werkveld? Dan zijn deze kosten aftrekbaar.

De Belastingdienst hanteert hierbij wel de regel dat de opleiding bedoeld moet zijn om de kennis die je nodig hebt voor het uitvoeren van je werk, te verbreden. Hierbij zal de Belastingdienst met name kijken naar het motief waarmee je de kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat je de kosten hebt gemaakt met de zakelijke belangen van je ondernemingen in het achterhoofd, dan worden deze kosten door de Belastingdienst geaccepteerd.

Let op: wanneer de kosten als zakelijk bestempeld worden, mag je de uren die je maakt voor je opleiding ook meetellen voor het urencriterium.

Voorbeeld

Een voorbeeld: je bent sportmasseur en wilt social media gaan inzetten om je naamsbekendheid te vergroten. De cursus die je hiervoor volgt is fiscaal aftrekbaar.

Ga je vervolgens als sportmasseur een cursus kleding ontwerpen volgen, dan zijn de kosten voor deze cursus niet aftrekbaar. Deze kosten zijn overigens wel in je privé-aangifte aftrekbaar, voor zover ze boven de grens van € 250 uitkomen.

Congressen, seminars en studiereizen

Voor congressen, seminars en studiereizen geldt ook vaak dat hier een privé karakter aan verbonden zit, zoals de overnachting en het eten. Omdat het eten en/of overnachting bij veel congressen in de totaalprijs is berekend, vallen deze kosten in een aparte categorie bij de Belastingdienst, waar je rekening mee dient te houden bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (afhankelijk van je ondernemingsstructuur).

Voor deze kosten geldt namelijk dat je ze mag aftrekken wanneer ze boven de drempel van € 4.500 komen. Je kunt er ook voor kiezen om 80% van deze kosten af te trekken. Afhankelijk van de omvang van je kosten kan één van beide berekeningen voordeliger zijn.

Rekenvoorbeeld
Je hebt kosten gemaakt voor een driedaags congres van € 6.000.
Toepassing drempelbedrag: € 6.000– 4.500 = € 1.500 euro
Toepassing 80%-regeling: € 6.000 euro * 80% = € 4.800 aftrekbaar
In dit voorbeeld is het dus gunstiger om voor de 80%-regeling te kiezen.

Je NOAB-adviseur kan dit eenvoudig voor je uitrekenen in jouw specifieke situatie, rekening houdend met je bedrijfsfinanciën.

Kosten voor werknemers

Als ondernemer kun je natuurlijk ook opleiding en scholing aanbieden aan je werknemers. Maak hiervoor vooraf duidelijk een plan met de desbetreffende werknemer, zodat je weet wat deze opleiding voor jouw onderneming gaat opleveren.

Over het algemeen kun je stellen dat opleidingskosten van je werknemers snel worden terugverdiend door de werknemers doordat ze meer kennis hebben, efficiënter werken of innovatie en motivatie meebrengen.

Maak duidelijke afspraken met je werknemer over de studiekosten die jij voor hem of haar betaalt. Leg ook goed vast hoe jullie omgaan met de tijdsinvestering van de werknemer, komt dit geheel voor eigen rekening of wil je hierin ook tegemoetkomen? Zorg er daarom voor dat je deze afspraken duidelijk vastlegt in een studieovereenkomst.

Onder bepaalde voorwaarden is het zelfs mogelijk om een subsidie aan te vragen als werkgever in het geval van praktijkleren. Het gaat in dat geval om praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen.

Vragen?

Heb je vragen over studiekosten voor jezelf of één van je werknemers? Of over subsidies bij praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen? Over de belastingtechnische aspecten of het opstellen van een studieovereenkomst met een werknemer? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

27 maart 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.