Aansprakelijkheidsverzekering: waarom zou je deze verzekering moeten hebben?

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Wanneer deze fouten leiden tot een schadeclaim, kan dit voor jou als ondernemer een grote financiële strop zijn. Je kunt het risico dat je loopt op fouten die gemaakt worden door jou of je personeel, afdekken met een aansprakelijkheidsverzekering.

In deze blog leggen we uit waarom je een aansprakelijkheidsverzekering wilt overwegen, wat de verschillen zijn tussen een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en welke aanvullende tips & tricks we verder hebben voor het afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s en een verzekering.

Waarom zou je een aansprakelijkheidsverzekering overwegen?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers is niet verplicht. Echter, op basis van het risico dat jij en je medewerkers dagelijks lopen om per ongeluk schade toe te brengen, is zo’n verzekering wél het overwegen waard. Je kunt bijvoorbeeld per ongeluk koffie over de laptop van een klant gooien. Of je bent kapper en knoeit tijdens het verven per ongeluk peroxide over de kleding van je klant. Dit zijn gevallen waar je vooraf geen rekening mee houdt en die ook niet opzettelijk gebeuren, maar waarvoor je wel een aansprakelijkheidsverzekering kunt afsluiten.

De premie die je betaalt, wordt bepaald op basis van het soort en de omvang van je onderneming. Ook heb je te maken met een eigen risico, dat kan toe- of afnemen naarmate je minder of meer premie betaalt. Bedenk vooraf hoeveel risico je denkt te lopen en hoeveel van de schade je uit eigen zak wilt betalen via een eigen risico? Heb je hier vragen over, neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Het verschil tussen een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Binnen de aansprakelijkheid wordt een onderscheid gemaakt tussen een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar wat zijn de verschillen?

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt letsel- en materiële schade. Deze verzekering wordt gezien als een WA-verzekering voor ondernemers. Hierbij kan het gaan om schade die jij of je werknemer toebrengt aan een ander, schade die ontstaat door jouw product, of milieuschade. Loopt iemand schade op in jouw kantoor door bijvoorbeeld te struikelen, dan kan een bedrijfsaansprakelijkheid dekking bieden.
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: deze verzekering dekt voornamelijk vermogensschade die wordt geleden door de uitoefening van je beroep. Dit is bijvoorbeeld van belang als je een adviserende functie hebt, denk bijvoorbeeld aan een boekhouder of belastingadviseur. Een slecht financieel advies kan dan grote negatieve financiële gevolgen hebben voor je klant, die hierop een schadeclaim bij jouw onderneming neerlegt. Voor enkele beroepsgroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Dit geldt voor notarissen, financieel adviseurs, accountants, advocaten en architecten. Ook NOAB-kantoren hebben door hun lidmaatschap verplicht een degelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Tips & tricks

  • Heb je als ZZP’er een privé aansprakelijkheidsverzekering, een zogenaamde wettelijke aansprakelijkheid (WA)? Dan is het niet zonder meer zo dat alle schade, die je als ZZP’er toebrengt aan derden tijdens de uitoefening van je werk, hiermee ook gedekt is. Kijk daarom goed in de voorwaarden van je wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of deze verzekering ook mogelijke schade dekt die je als ZZP‘er zou kunnen maken. Dit is namelijk vaak niet het geval.
  • Wanneer je naast je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook een particuliere WA-verzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij afsluit, krijg je vaak korting op de premie. Bovendien kan het in sommige gevallen niet eenvoudig zijn om te bepalen of jij als ondernemer of jij als privépersoon de schade hebt toegebracht. Hiermee ben je in beide gevallen gedekt.
  • Heb je een eenmanszaak of een VOF en kies je er bewust voor om geen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, wees je dan extra bewust van de risico’s. Je kunt namelijk ook met je privévermogen aansprakelijk gesteld worden bij schadeclaims.
  • Neem ook in je algemene voorwaarden een paragraaf op met daarin een duidelijke afbakening van eventuele schade waarvoor je aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Heb je vragen over het opstellen van je algemene voorwaarden? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.
  • Sommige opdrachtgevers vragen specifiek om een aansprakelijkheidsverzekering en kunnen dit als voorwaarden in de overeenkomst opnemen. Zij zullen dit vooral bij ZZP’ers doen, omdat je als ZZP’er minder draagkracht hebt. Hierdoor zijn opdrachtgevers beter ingedekt op het moment dat er schade is, omdat je deze als ZZP’er waarschijnlijk niet zou kunnen dragen.
  • Zorg dat volledig helder is wat wel en niet onder je aansprakelijkheidsverzekering valt. Iedere onderneming is anders, net als de risico’s. Een aansprakelijkheidsverzekering is daarom altijd op maat gemaakt, met daarbij behorende voorwaarden. Zorg daarom dat je verzekeringsagent of tussenpersoon goed uitlegt wat wel en niet verzekerd is. Dit geldt ook voor de opgenomen bedragen. Wat is je eigen risico en hoeveel procent krijg je vergoed?
  • De kosten die je maakt voor je aansprakelijkheidsverzekering worden gezien als zakelijke kosten en zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Vragen

Heb je vragen over de aansprakelijkheidsverzekering en of dit voor jou het overwegen waard is? Heb je hulp nodig bij het opstellen van je algemene voorwaarden waarin dit onderwerp aan de orde komt? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

16 april 2019 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.