Zakendoen in het buitenland: exporteren van goederen en diensten binnen en buiten de EU

Zakendoen met het buitenland is voor veel ZZP’ers en MKB’ers aan de orde van de dag. In deze tweede blog in de serie ‘zakendoen in het buitenland’, zetten we de verschillende voorwaarden voor het exporteren naar het buitenland voor je op een rijtje.

Binnen of buiten de EU

In deze blog behandelen we achtereenvolgens:

 • Exporteren van goederen binnen de EU
 • Exporteren van diensten binnen de EU
 • Exporteren van goederen buiten de EU
 • Exporteren van diensten buiten de EU

Exporteren van goederen binnen de EU

Omdat binnen de EU sprake is van vrij verkeer van goederen, heb je geen Douane papieren nodig en betaal je geen invoerrechten.

Maar: de voorwaarden die zijn beschreven onder ‘Exporteren van goederen buiten de EU’ met betrekking tot producteisen en lokale wetgeving gelden ook voor het exporteren van goederen binnen de EU. Houd hier dus rekening mee en check dit vooraf.

Exporteren van diensten binnen de EU

Binnen Europa mag je vrij reizen en zijn er dus geen aanvullende visumeisen. Je krijgt wel te maken met lokale wetgeving en eisen. Controleer daarom vooraf wel de landenpagina van de overheid waarop je deze eisen kunt nalezen.

Per land zijn er Centrale Contactpunten van de EU opgesteld. Neem met hen contact op voordat je zaken gaat doen met het buitenland en je diensten gaat aanbieden.

Exporteren van goederen buiten de EU

Op het moment dat je goederen exporteert buiten de EU, krijg je te maken met de Douane omdat er buiten de EU geen sprake is van vrij verkeer van goederen. Dit houdt in dat je een aangifte ter invoer dient te doen. Deze aangifte kun je ook laten doen door je vervoerder of expediteur.

Afhankelijk van het land waar je naar gaat exporteren, zijn additionele exportdocumenten nodig. Op de landenpagina van de overheid kun je per land zien welke documenten van toepassing zijn.

Buiten de EU zijn er vaak aanpassingen nodig aan het product. Denk bijvoorbeeld aan een andere stekker of een etiket in de taal van het desbetreffende land. In landen als Amerika gelden daarnaast verscherpte eisen omtrent veiligheidseisen van producten. Op de website van de Europese Commissie kun je zien of er sprake is van een boycot of handelsbelemmering.

Lokale wetgeving kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een boycot of handelsbelemmering is op jouw producten. Op de website van de Europese Commissie staan alle boycots en handelsbelemmeringen per land opgesomd. Zo de Verenigde Staten de bekende anti-dumping wetgeving waardoor prijzen van jouw goederen worden verhoogd om te voorkomen dat er sprake is van oneerlijk voordeel voor bedrijven buiten de Verenigde Staten.

Ook kan er sprake zijn van verpakkingseisen voor je producten. Per land zijn deze genoemd op de landenpagina van de overheid. Enkele aandachtspunten ten aanzien van de verpakking:

 • Omdat de vervoerder vaak aansprakelijk is voor beschadigingen aan de goederen, zal de vervoerder eisen stellen aan de verpakking. Deze dient niet te licht, maar ook zeker niet te zwaar te zijn en te beschikken over het juiste label. Maak duidelijke afspraken met je vervoerder hoe je de goederen gaat verpakken en wie verantwoordelijk is voor beschadigingen.
 • Internationaal gelden diverse symbolen die algemeen bekend zijn. Hieruit valt bijvoorbeeld op te maken of de goederen met een bepaalde kant naar boven moeten staan of op een bepaald punt moeten worden opgepakt. Overleg dit ook met je vervoerder zodat de juiste symbolen kunnen worden gebruikt.
 • In Europa gelden wetten omtrent verpakkingsafval met als doelstelling om het verpakkingsafval te verminderen. Hiermee krijg je ook te maken op het moment dat je goederen gaat exporteren. Op de website van de EU staat hierover meer informatie.

Exporteren van diensten buiten de EU

Het leveren van diensten buiten de EU is in veel gevallen gewoon toegestaan. Hierbij zijn wel een aantal aandachtspunten om vooraf te controleren:

 • Ga na, als je buiten de EU je diensten gaat aanbieden, of je een visum nodig hebt. Dit kun je doen door middel van de website van de ambassade.
 • Heb je goederen nodig om je diensten te kunnen leveren, zoals cursusmateriaal? Dan voer je deze goederen tijdelijk in buiten de EU en dien je invoerrechten te betalen. Bij terugkomst in Nederland betaal je vervolgens nog een keer invoerrechten. Deze dubbele invoerrechten kun je voorkomen door onderstaande twee maatregelen vooraf te nemen:

Het voldoen aan de voorwaarden voor export is van belang om boetes en/of naheffingen te voorkomen van de Belastingdienst of de Douane. Twijfel je over richtlijnen? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Tips & Tricks

Nog enkele aanvullende tips & tricks wanneer je goederen of diensten gaat exporteren:

 • Kies de juiste betalingsvorm waarbij je het minste risico loopt. Wanneer je bijvoorbeeld zorgt dat goederen door jouw klant (gedeeltelijk) worden vooruitbetaald voordat je gaat leveren, ben je verzekerd van een gedeelte van je opbrengt, mochten er alsnog blokkades zijn of disputen met je klant. Houd ook rekening met een eventueel valutarisico wanneer niet wordt afgerekend in euro’s.
 • Raadpleeg vooraf de landenpagina van de overheid zodat je alle ins & outs kent van het land waar je zaken mee gaat doen.
 • Maak goede afspraken met je vervoerder of expediteur. Wie doet de aangifte bij de douane? Wat zijn de verantwoordelijkheden van jou en de vervoerder of expediteur? Wie verzekert de goederen, jij of de vervoerder/expediteur?
 • Ga je diensten leveren buiten de EU? Ga dan de paspoorteisen na. In veel gevallen dient je paspoort namelijk bij binnenkomst nog een aantal maanden geldig te zijn. Dit kun je controleren via de ambassade.

Doe gedegen onderzoek wanneer je op zoek gaat naar een zakenpartner in het buitenland. Denk hierbij aan officiële instanties zoals de landenpagina van de overheid, maar ook bij bijvoorbeeld vestigingen van Nederlandse banken die in die regio opereren.

Vragen

Heb je vragen over het exporteren van goederen of diensten binnen of buiten de EU? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

 

 Lees ook de andere delen van de serie Zakendoen in het buitenland:

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

9 augustus 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.