Bedrijfsovername deel 6: Personeel bij een bedrijfsovername

Wanneer je een bestaand bedrijf overneemt waar personeel in dienst is, zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden. Daarover meer in deze blog.

Bedrijfsovername

In eerdere blogs vertelden we al over de voordelen van een bedrijfsovername om te groeien, maar ook over de verschillende vormen van bedrijfsovername. Neem je een bedrijf over dat al personeel in dienst heeft, dan zijn er een aantal extra zaken waar je mee te maken krijgt. Zaken waar je voor de bedrijfsovername al rekening mee kunt houden, zodat je niet voor onnodige verrassingen komt te staan na de overname, in dit geval het overnemen van personeel dat al werkzaam was bij het bedrijf.

Geen wijzigingen voor het personeel

Het eerste uitgangspunt bij een bedrijfsovername mét personeel is dat er voor de personeelsleden door de overname niets veranderd. Natuurlijk zullen zij een wijziging in de leiding waarnemen, bijvoorbeeld door een veranderde manier van aansturen of wijzigingen in de strategie. Maar ten aanzien van de arbeidscontracten mag je bij een overname niets veranderen. Ook staat de wet je niet toe om medewerkers te ontslaan: omdat de arbeidsvoorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de vorige eigenaar, gewoon blijven bestaan. De arbeidsvoorwaarden zijn namelijk overeengekomen met het bedrijf, niet met de eigenaar zelf. Voor de voormalig eigenaar van het bedrijf, van wie jij dus de onderneming overneemt, is het belangrijk om te weten dat hij nog 1 jaar medeverantwoordelijk is voor de naleving van de arbeidscontracten met de medewerkers.

Voorbereiding van de bedrijfsovername

Wat kun je vooraf al doen wanneer er personeel betrokken is bij de overname die je van plan bent om te doen? Allereerst is het belangrijk om het betrokken personeel tijdig te informeren over de overname. In eerste instantie is het de plicht van de verkopende partij om de werknemers te informeren. Het verplicht moeten betrekken van de ondernemingsraad, vakorganisaties of UWV bij de overname is afhankelijk van de omvang van de organisatie die je van plan bent om over te nemen.

Om je goed voor te kunnen bereiden op mogelijke risico’s bij de overname is het ook verstandig om tijdens het due diligence onderzoek. Door dit due diligence onderzoek heb je bijvoorbeeld een goed inzicht in de arbeidsvoorwaarden en het huidige ziekteverzuim. Hiermee kun je een gedegen risico-inventarisatie doen voor wat betreft het overnemen van personeel. Medewerkers die niet overgenomen willen worden, kunnen hiertoe niet verplicht worden. De werknemer kan dan het contract schriftelijk beëindigen. Let op: de werknemer heeft hierdoor geen recht op WW.

Bestaande regelingen

Hoe ga je als overnemende partij om met bestaande regelingen, zoals cao of pensioen?

Cao
Indien sprake is van een cao bij de voormalig werkgever, dan blijft deze cao gelden. De bestaande cao is geldig tot deze afloopt. Is deze termijn voorbij? Dan mag je de arbeidsvoorwaarden veranderen.

Pensioen
Na de overname breng je het personeel onder in je eigen pensioenregeling. Het door werknemers opgebouwde pensioen blijft bestaan en de werknemers hebben hier nog steeds recht op. Wanneer je geen eigen pensioenregeling hebt, zet je de pensioenregeling van de oude werkgever voort.

Tip! Ga tijdens het due diligence onderzoek na of alle opgebouwde pensioenrechten ook daadwerkelijk betaald zijn. Indien de oud werkgever dit niet heeft gedaan, kan de pensioenuitvoerder jou hier namelijk voor aansprakelijk stellen.

Personeelsdossiers
Na de overname mag de oud-werkgever de personeelsdossiers overdragen. Houd hierbij wel rekening met de privacy van de werknemers zoals opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Vragen

Heb je vragen over het overnemen van personeel bij een mogelijke overname? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

13 juli 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.