Investeren in ‘duurzame’ bedrijfsmiddelen

Als ondernemer zul je regelmatig investeren. Investeren in bedrijfsmiddelen die langere tijd meegaan bijvoorbeeld. Met welke fiscale regelingen krijg je dan te maken en wat zijn daar de voordelen voor jou als ondernemer van?

Investeren

Eens in de zoveel tijd doe je als ondernemer een investering, bijvoorbeeld in machines, transportmiddelen, gereedschappen of inventaris. Wanneer je dit investeert in bedrijfsmiddelen die voor langere tijd meegaan, kun je aanspraak maken op enkele gunstige fiscale regelingen. In deze blog zetten we de verschillende relevante regelingen voor je op een rij.

Wanneer is sprake van een investering?

Allereerst is het van belang om duidelijk te hebben wanneer er sprake is van een investering. Want om in aanmerking te komen voor de verschillende fiscale regelingen, dient je investering wel te voldoen aan de definities zoals deze gehanteerd worden door de Belastingdienst.

Belangrijk onderscheid tussen een investering in bedrijfsmiddelen en voorraad is dat bedrijfsmiddelen worden gebruikt in je onderneming. Voorraad daarentegen wordt aangekocht om vervolgens weer te verkopen. Ook wordt pas van een investering in bedrijfsmiddelen gesproken bij een bedrag dat hoger is dan 450 euro. Is de investering lager dan 450 euro, dan mag je het bedrag in één keer in je kosten verwerken.

Wat is het bedrag van de investering?

De investering van het bedrijfsmiddel is gelijk aan de aanschafkosten. Maar let op: onder de aanschafkosten wordt gerekend:

 • De aanschafprijs;
 • Plus: aankoopkosten (bijvoorbeeld notariskosten bij aankoop van onroerend goed);
 • Plus: installatiekosten en kosten bedrijfsklaar maken;
 • Min: ontvangen kortingen en subsidies (let op: krijg je de subsidie of korting achteraf, dan dien je deze toch in mindering te brengen op de investering).

Let op: Kun je de btw verrekenen? Neem dan je aanschafkosten op basis van de kosten exclusief btw. Kun je de btw niet verrekenen? Dan investeer je het bedrag inclusief btw.

Aftrekposten

Voldoet je investering aan de definitie van een investering van de Belastingdienst? Dan kun je nagaan of je in aanmerking komt voor één of meer van deze aftrekposten. Deze aftrekposten zorgen ervoor dat je winst voor belasting lager is. Hierdoor betaal je over een lager bedrag belasting en hoef je per saldo minder belasting te betalen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De eerste en ook meest bekende aftrekpost betreft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De voorwaarden om in aanmerking te komen voor KIA zijn:

 • Je bent ondernemer in Nederland;
 • Je investering valt binnen de bandbreedte (cijfers 2018);
  • Minimaal 2.301 euro
  • Maximaal 314.673 euro
  • Let op: alleen investeringen van meer dan 450 euro tellen mee (zie ook bovenstaand voor definitie van investeringen).
 • Investeringen in personenauto’s komen niet in aanmerking voor KIA. Met uitzondering voor beroepsvervoer (bijvoorbeeld taxi’s of koeriersdiensten);
 • Ook uitgezonderd zijn: woonhuizen, grond en goederen die je verhuurt of in het buitenland gebruikt.

Tel vervolgens al je investeringen in één jaar bij elkaar op en bepaal je KIA.

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
Niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
Meer dan € 314.673 0%

(Bron: Belastingdienst)

Rekenvoorbeeld:
Investering van 110.000 euro exclusief BTW.
15.863 euro verminderd met ((110.000 minus 104.891) * 7,56%)
15.863 euro – 386 euro
Totale KIA: 15.477 euro

Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Beide investeringsaftrekposten zijn in het leven geroepen als subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regenwaterinstallaties, recyclingapparatuur, afvalversnipperaar voor horecabedrijven.

De milieu-investeringsaftrek (MIA) kan maximaal 36 procent van het investeringsbedrag bedragen. De willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) houdt in dat je op een investering op een willekeurig moment kunt afschrijven. Hierdoor kun je sneller afschrijven en een lagere fiscale winst behalen. Hier betaal je in het jaar van afschrijving minder belasting over.

Let op: willekeurige afschrijving zorgt er alleen voor dat je de belastinglast verschuift, per saldo mag je niet meer afschrijven dan het bedrijfsmiddel waard is. Op termijn mag je minder fiscaal afschrijven zodat je aan het eind van de levensduur van het bedrijfsmiddel weer gelijk loopt tussen de fiscale afschrijving en de ‘reguliere’ bedrijfseconomische afschrijving. Willekeurige afschrijving zorgt wel voor een liquiditeits- en rentevoordeel in het jaar van hogere afschrijving.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor MIA en VAMIL:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering heeft betrekking op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal 2.500 euro per bedrijfsmiddel zijn.
 • Je kunt niet voor hetzelfde bedrijfsmiddel gebruikmaken van energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijkertijd.

Energie-investeringsaftrek
Deze laatste vorm van aftrekposten bij investeringen heeft als doel om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, LED-verlichting, HR-glas of een energiezuinige vaatwasser. Door gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek (EIA) mag je een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 bedraagt de aftrekposten 54,5% van de investering in het bedrijfsmiddel.

Rekenvoorbeeld:
Je investeert voor 40.000 euro in een bedrijfsmiddel waarvoor je in aanmerking komt voor EIA.
40.000 * 54,5% = 21.800 aftrekpost in 2018.

Om in aanmerking te komen voor EIA gelden dezelfde voorwaarden als voor de MIA/ VAMIL. Met uitzondering van de milieulijst. Om in aanmerking te komen voor EIA dient het bedrijfsmiddel namelijk opgenomen te zijn op de energielijst.

Gebruik maken van MIA/ VAMIL of EIA
Gebruik maken van deze regeling doe je door middel van de volgende drie stappen:

 1. Binnen drie maanden na de investering doe je een melding bij RVO.nl;
 2. De ontvangstbevestiging van RVO bewaar je in je boekhouding;
 3. Je verwerkt de MIA/ VAMIL in je aangifte. De Belastingdienst beslist uiteindelijk over je aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO.

Let op: Je mag wel KIA en EIA of MIA/ VAMIL toepassen. Maar gebruikmaken van zowel EIA als MIA is niet toegestaan. Overleg daarom met je NOAB-adviseur welke regeling voor jouw onderneming het meest voordelig is.

Vragen

Heb je vragen over een investering die je gepland hebt? Wil je weten of je in aanmerking komt voor één van de genoemde aftrekposten? Neem dan contact op met je NOAB adviseur.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

15 juni 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.