Zijn huwelijkse voorwaarden nog wel nodig?

Sinds 1 januari 2018 is er sprake van een wijziging in het huwelijksvermogensrecht. Hierdoor trouw je niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Wanneer je niets regelt, is er namelijk sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Wat zijn de verschillen tussen beide vormen en wat zijn de gevolgen hiervan?

Waarom deze wijziging?

De wijziging in het huwelijksvermogensrecht is vanaf 1 januari 2018 van kracht en sluit volgens de regelgevers beter aan bij de huidige tijd. Want waarom zou je je bezittingen die je hebt opgebouwd in de tijd voordat je je partner leerde kennen moeten verdelen zodra je trouwt? Maar ook: schulden die je partner maakte voordat jullie elkaar leerden kennen, zijn niet meer automatisch jouw schulden. Nederland was nog een van de weinige landen die een algehele gemeenschap van goederen kende.

Wat houdt de wijziging precies is?

De algehele gemeenschap van goederen die geldig was wanneer je trouwde vóór 2018, is vanaf 2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat wat van jou was voor je huwelijk, ook van jou blijft.

Dit geldt niet alleen voor de bezittingen die je hebt, maar ook op het rendement erop. Heb je bijvoorbeeld aandelen of beleggingen met een waarde van € 100.000 op jullie trouwdag en deze aandelen of beleggingen zijn € 120.000 waard op het moment dat jullie gaan scheiden, dan is het totale bedrag van € 120.000 van jou. Aan de andere kant houdt dit in dat ook schulden niet meer automatisch gedeeld worden. Heeft je partner schulden voordat jullie gingen trouwen en er komt een deurwaarder langs? Dan kan deze slechts aanspraak maken op de helft van jullie gezamenlijk gekochte woning of inboedel. Voorheen kon in algehele gemeenschap van goederen aanspraak gemaakt worden op jullie totale woning of inboedel.

Let op: om bij een scheiding een goede verdeling te kunnen maken, is het wel van belang om een goede administratie van deze bezittingen en schulden bij te houden. 

Heb ik geen huwelijkse voorwaarden meer nodig?

Een beperkte gemeenschap van goederen is nog niet hetzelfde als huwelijkse voorwaarden. In de praktijk is dit nog het beste te illustreren aan de hand van de koop van een woning. Heb je samen een woning gekocht vóór het huwelijk? Dan belandt de woning na het huwelijk in de gemeenschap van goederen.

Geen probleem, als je beide 50% van de financiering hebt ingebracht. Maar als die verhouding van inbreng anders is dan 50/50, bijvoorbeeld 30/70 of 40/60, dan wil je wel huwelijkse voorwaarden opstellen. Hierin kun je onder andere de verdeling van de inbreng in de woning laten vastleggen, zodat bij een eventuele scheiding de initiële inbreng gehandhaafd blijft.

Huwelijkse voorwaarden en een onderneming

Voor het merendeel van de ondernemers is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Dit om beide partijen te beschermen: aan de ene kant de ondernemer, zodat bij een scheiding de opgebouwde onderneming niet voor de helft toekomt aan de partner. Maar aan de andere kant ook ter bescherming van de partner van de ondernemer, wanneer er schulden gemaakt worden met de onderneming waar de partner niet aansprakelijk voor gesteld wil worden.

Ondanks de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht is het daarom voor ondernemers altijd verstandig om de verschillende opties te bespreken en rekening te houden met de toekomst. Ook al ga je er op je trouwdag niet vanuit dat je ooit uit elkaar gaat, feit blijft dat ongeveer de helft van de Nederlanders uit elkaar gaat. Op zo’n moment wil je liever dat alles goed geregeld is.

Vragen?

Heb je vragen over je huidige huwelijkse voorwaarden? Of ga je binnenkort trouwen? Vraag dan bij je NOAB-adviseur na wat de gevolgen zijn voor jou, je partner en je onderneming.

Goed om te weten
Alle NOAB-kantoren volgen in 2018 verplicht een uitgebreide cursus over het nieuwe huwelijksvermogensrecht en zijn dus helemaal vertrouwd met de nieuwe regels!

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

29 juni 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.