Financiering van een bedrijfsovername – Bedrijfsovername deel 4

Wanneer je wilt groeien door middel van een bedrijfsovername, komt er hoogstwaarschijnlijk ook een financieringsvraagstuk bij kijken. Welke mogelijkheden heb je daarbij?

Financiering van de bedrijfsovername

Het overnemen van een bestaand bedrijf is een snelle manier om een onderneming te starten. Als startende ondernemer is het echter zeer waarschijnlijk dat je niet beschikt over de benodigde financiële middelen. Je bent daarom aangewezen op een externe financiering. De verschillende mogelijkheden zetten we hierbij voor je op een rijtje.

Let op: het is heel goed mogelijk om een mix van financieringsvormen te hanteren om op deze manier aan de meest ideale financiering te komen. Overleg daarom met je NOAB-adviseur wat voor jouw overname de meest gunstige variant of mix is.

De verschillende financieringsvormen zijn onder te verdelen in traditionele financiering bij de bank, crowdfunding, family and friends, business angels, MKB-krediet en afspraken met de voormalig eigenaar.

Financiering bij de bank

Deze traditionele vorm van financiering is waarschijnlijk qua hoogte van de rente momenteel een voordelige optie. Echter: het is niet altijd eenvoudig om als startende ondernemer een financiering te krijgen. Het opstellen van een goed ondernemingsplan is daarbij van groot belang. Hierin dient niet alleen een goede begroting in opgenomen te zijn, maar hierin moet ook duidelijk beschreven staan  wat jouw persoonlijke drijfveren als ondernemer zijn.

Tip: Ga samen met je NOAB-adviseur naar je bank en vraag naar de verschillende mogelijkheden. In combinatie met onderstaande andere financieringsvormen is er vaak meer mogelijk dan je vooraf denkt.

Crowdfunding

Via een platform voor crowdfunding kun je je idee voor de bedrijfsovername pitchen. Door middel van het opzoeken van de massa kun je de benodigde financiering bij elkaar krijgen.

Voordat mensen in jouw groeiplannen door middel van een bedrijfsovername willen investeren, is het opstellen van een goed doordacht plan, maar ook vooral jouw eigen visie van groot belang.

Family and friends

Het afsluiten van een lening bij familie of vrienden zal vaak eenvoudiger gaan dan het aanvragen van een financiering bij de bank. Bij deze financieringsvorm is het echter wel van heel groot belang om de afspraken duidelijk op papier te zetten. Op deze manier kun je misverstanden en daarmee een mogelijke breuk in de goede relatie met familie en vrienden voorkomen. 

Business angels

Naast een geldverstrekker is een business angel ook een mentor. Het blijft bij deze financieringsvorm niet alleen bij de financiering, maar de business angel (vaak een oud-ondernemer), geeft ook waardevolle tips, kennis en beschikt over een groot netwerk.

Deze constructie, de financiering gecombineerd met de kennis en het netwerk, zijn vaak een succesvolle combinatie.

Wil je meer weten over financieren door middel van crowdfunding, family and friends of business angels? Lees dan deze blog over alternatieve financieringsvormen voor MKB-ers en ZZP-ers.

MKB-krediet

Startende ondernemers kunnen voor een lening tussen de € 50.000 en  € 250.000 terecht bij Qredits voor een MKB-krediet. Dit stimuleringspakket van het Ministerie van Economische Zaken is in het leven geroepen om startende ondernemers die niet bij de bank terecht kunnen, toch te ondersteunen.

Ook bij een Qredits is een goed ondernemingsplan en jouw persoonlijke visie van groot belang.

Afspraken met de voormalig eigenaar

Met de voormalige eigenaar kun je afspraken maken ten aanzien van de betaling van de overnamesom. Hierbij kun je denken aan afspraken rondom een achtergestelde lening, gespreide betaling en een earn-out regeling.

Achtergestelde lening
Op het moment dat de oud-eigenaar veel vertrouwen in jou als nieuwe eigenaar heeft, is een achtergestelde lening een goede optie. De oud-eigenaar loopt namelijk risico door middel van het verstrekken van een achtergestelde lening.

Bij een faillissement van de onderneming, wordt deze lening achtergesteld bij andere schulden die je hebt. De verstrekker van de achtergestelde lening staat dan als het ware achteraan in de rij van schuldeisers. Om dit risico te compenseren is het rentepercentage op een zo’n lening wel hoger.

Gespreide betaling
Wanneer de oud-eigenaar hiervoor openstaat, kun je de mogelijkheid van gespreid betalen bespreken. Vaak betaal je in zo’n geval een groot gedeelte (bijvoorbeeld de helft) van de aankoopsom bij aanvang en betaal je het restant in de komende jaren periodiek af.

Ook in dit geval laat de oud-eigenaar zien dat hij veel vertrouwen heeft in jou als overnemende partij. Hij moet namelijk veel langer wachten op zijn geld, waarbij ook de kans bestaat op een tussentijds faillissement of wanbetaling.

Earn-out regeling
Een earn-out regeling houdt in dat je de betalingen aan de oud-eigenaar afhankelijk maakt van de winsten die je met de onderneming maakt. Je spreekt hierbij met de oud-eigenaar een doelstelling af en tevens aflossingsbedragen wanneer deze doelstelling is behaald.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden voor een externe financiering. Kies voor een traditionele financiering bij de bank, crowdfunding, family and friends, business angels, MKB-krediet of afspraken met de voormalig eigenaar. 

Vragen over externe financiering

Heb je vragen over de financieringsvormen bij een bedrijfsovername? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

 

Lees ook de andere delen van de serie Bedrijfsovername:

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

22 juni 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.