De correcte arbeidsovereenkomst: werk aan de winkel

Wat verstaan we eigenlijk onder een goede arbeidsovereenkomst? Welke zaken dienen minimaal te worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst? In deze blog vertellen we je waaraan een correcte arbeidsovereenkomst moet voldoen.

Het belang van een correcte arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen jou als ondernemer en je werknemers. Een arbeidsovereenkomst zorgt voor duidelijkheid voor beide partijen. Ook al vertrouw je nog zo zeer op je nieuwe werknemer, het is altijd van groot belang om een arbeidsovereenkomst tussen beide partijen op te stellen en te ondertekenen. Want op het moment dat er onenigheid tussen jullie ontstaat, ben je blij dat één en ander op papier staat.

Heb je bijvoorbeeld geen arbeidsovereenkomst, maar werkt iemand wel gedurende drie maanden elke week óf minimaal 20 uur per maand voor je, dan kan diegene ervan uitgaan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat je deze werknemer ten minste het minimumuurloon moet betalen. Maar dat je deze werknemer ook niet zomaar kunt ontslaan.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Binnen uiterlijk één maand na de indiensttreding van de werknemer, moet je minimaal de volgende zaken schriftelijk hebben vastgelegd:

 • Naam en woonplaats van je onderneming en je werknemer;
 • De plaats waar je werknemer werkt;
 • De functie of het soort werk;
 • Datum indiensttreding;
 • Duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • Aantal uur per dag of per week;
 • Hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • Lengte van de proeftijd;
 • Hoogte van de vakantietoeslag;
 • Aantal vakantiedagen;
 • Duur van de opzegtermijn;
 • Eventueel:
  • Pensioenregeling;
  • Concurrentiebeding;
  • Cao (collectieve arbeidsovereenkomst).

Let op: het opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet verplicht. Het is ook mogelijk om mondelinge afspraken te maken. Bovengenoemde lijst met zaken dien je echter als werkgever wel altijd schriftelijk te bevestigen aan je werknemer.

Een correcte arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt gezien als een arbeidsovereenkomst wanneer deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je werknemer is in dienst en jij bepaalt als werkgever de opdrachten en werkinhoud;
 • Je betaalt de werknemer loon voor het uitgevoerde werk;
 • Alleen je werknemer voert de werkzaamheden uit, hij kan dit niet overdragen aan iemand anders die niet voor jouw onderneming werkt.

Ben je ZZP-er en wil je weten hoe je een goede opdrachtbevestiging met je opdrachtgever kunt opstellen? Lees dan over een correcte opdrachtbevestiging.

Let op: is sprake van een cao in jouw sector? Dan gaat die cao altijd boven de regels van de arbeidsovereenkomst.

Wettelijke bepalingen bij een arbeidsovereenkomst

Heb je een arbeidsovereenkomst? Dan dien je je als werkgever vervolgens ook te houden aan onderstaande wettelijke bepalingen.

 • Het Burgerlijk Wetboek (BW): regels over proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag staat hierin vermeld. Indien je door een cao of arbeidsovereenkomst hiervan mag afwijken, staat dit specifiek vermeld. Staat hierin niets, dan mag je niet afwijken van het BW.
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: je dient je werknemers ten minste het minimumloon en minimumvakantiebijslag te betalen.
 • Arbeidstijdenwet: regels over werktijden en rusttijden.
 • Arbeidsomstandighedenwet: in deze wet is opgenomen hoe je als onderneming ervoor moet zorgen dat je werknemers veilig en gezond kunnen werken.
 • Wet arbeid en zorg: regels over verlofregelingen waar je werknemers recht op hebben.
 • Wetgeving over gelijke behandeling: je mag geen verschil maken in de arbeidsvoorwaarden tussen:
  • Mannen en vrouwen;
  • Autochtonen en allochtonen;
  • Voltijds en deeltijd werknemers;
  • Werknemers met een vast of tijdelijk contract;
  • Mensen met en zonder handicap;
  • Gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte.

Overige verplichtingen

Waar je als werkgever ook rekening mee moet houden zijn de volgende overige verplichtingen:

 • Loonstrookje: bij de eerste loonbetaling dien je een specificatie van het salaris te geven. Verandert er iets in het loon? Dit kan gaan om zowel de hoogte van het salaris als inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen. Wil je weten of je loonstrook voldoet aan de vereisten? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.
 • Uitbetaling: als werkgever dien je het loon van je werknemer op tijd te betalen. In de arbeidsovereenkomst is afgesproken wanneer je dit moet doen. Betaal je loon per maand? Dan mag de loonuitbetaling nooit langer duren dan een kwartaal.

Vragen?

Heb je vragen over arbeidsovereenkomsten? Wil je dat een NOAB-adviseur meekijkt met de arbeidsovereenkomsten die je momenteel gebruikt? Of wil je gebruik maken van een model van NOAB? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

31 mei 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.