Hoe bepaal je de strategie van je bedrijf?

Waarom is het belangrijk om een langetermijnstrategie te hebben voor je bedrijf? Hoe kun je een strategie het beste opstellen? En hoe meet je of je op de goede weg bent? Welke kengetallen kunnen je daarbij helpen? In deze blog zetten we het voor je op een rijtje.

Wat is strategie?

Voordat we dieper ingaan op het nut van je strategie op papier zetten en hoe je dat precies doet, staan we eerst stil bij de definitie van strategie. Want wat verstaan we onder strategie?

Wanneer we strategie opzoeken in de Van Dale, krijgen we de volgende betekenissen:

stra·te·gie (de; v; meervoud: strategieën)

1 wetenschap, kennis van het oorlogvoeren

2 bekwaamheid om met behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken

3 plan van handelen

Ondanks dat bedrijfsvoering af en toe kan lijken op oorlogvoering, passen de tweede en derde definitie het beste bij wat we onder de strategie in het bedrijfsleven verstaan.

Strategie kunnen we dus vrij vertalen als het opstellen van een plan om met de beschikbare middelen een gesteld doel te bereiken. Veelal wordt een dergelijk plan voor de komende drie tot vijf jaar opgesteld.

Wat is het verschil tussen missie, visie, doelen en strategie?

Deze termen worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Daarom is het handig om voor het begrip te kijken naar de verschillen tussen deze termen.

Je waarden en identiteit van je onderneming beschrijf je in je missie. Wat vind jij belangrijk voor je onderneming? Hoe wil jij dat anderen naar je bedrijf kijken? Denk bijvoorbeeld aan groen ondernemen, dit kan een hele duidelijke missie zijn voor je bedrijf.

In je visie leg je je omgevingsbeeld vast: met welke trends en ontwikkelingen heb je te maken, hoe verandert de branche waarin je werkzaam bent, met welke externe ontwikkelingen heb je verder nog te maken? (Denk bijvoorbeeld aan eisen van de overheid of de EU.)

Weer een stap verder is het concreet maken van je doelen door er meetbare mijlpalen van te maken. Dit kun je met de SMART-methode doen, daar lees je verderop meer over.

Hoe je deze doelen wilt bereiken is je strategie.

Om bovenstaand te verduidelijken hebben we van drie verschillende ondernemingen de missie, visie en strategie opgenomen. Deze drie ondernemingen zijn tevens aan bod gekomen in onze rubriek ‘Onderneming Uitgelicht’.

Bhalu
Bhalu is een horecaconcept en bewustheidscentrum in één. Hun missie is om mensen bewust te maken van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van hun eigen lichaam en de vergankelijkheid van de aarde.

De twee eigenaren Christiaan en Kees zagen na het afronden van de Hotelschool dat we leven in een vrij hectische maatschappij met erg weinig momenten om rust te creëren voor jezelf. Dit terwijl zij dit zo belangrijk vinden. Dit is een hele duidelijke visie van de twee eigenaren, waarbij zij een horecazaak willen combineren met yoga. Op deze manier en met deze combinatie van yoga en horeca kunnen zij een stukje rust creëren voor mensen.

Het concreet maken van deze visie hebben zij gedaan door het stellen van SMART doelstellingen. Zo hebben ze voor zichzelf doelen opgesteld ten aanzien van het aantal bezoekers voor zowel de horeca als de lunchgelegenheid.

Bhalu is net enkele maanden open, maar ze zien een grote stijging in hun bezoekers. Naast de yogalessen en het aanbieden van lunchgerechten gedurende 8 tot 23 uur, willen de eigenaren meer workshops gaan geven zodat er meer te doen is rondom geestelijke gezondheid. Een tweede vestiging openen hoort hierbij ook tot de mogelijkheden. Middels deze strategie willen de eigenaren van Bhalu hun doelen gaan bereiken.

4 seizoenen tuinmeubelen
4 Seizoenen Tuinmeubelen is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en verkopen van tuinmeubelen voor zowel consument als groothandel.

Hiermee is hun missie om unieke tuinmeubelen te kunnen aanbieden, maar ook om bestaande modellen aan te passen. Hierdoor is 4 seizoenen tuinmeubelen uniek ten opzichte van andere aanbieders van tuinmeubelen.

De eigenaar Reamon Breukers licht zijn visie toe, waarbij dat hij ziet dat potentiële klanten zich voornamelijk online oriënteren, via de website en social media. Hier wil hij op inspelen door middel van over geheel Nederland verspreide shop-in-shops. Op deze manier hoeven klanten nooit ver te reizen om producten te zien.

De doelen die deze ondernemer voor 4 seizoenen tuinmeubelen heeft gesteld zijn op het gebied van internationalisering door middel van het openen van vestigingen in het buitenland en verdere uitbreiding van personeel.

De strategie van de onderneming is dan ook een verder bereik creëren, zowel online als door middel van buitenlandse vestigingen.

BOD Events
De missie van evenementenorganisati BOD Events is duidelijk: zij geloven in de kracht van Bringing People Together.

Zij ontdekten een passie voor muziek en mensen om deze passie mee te delen tijdens kwalitatieve evenementen, waarmee zij hun visie helder hebben.

De visie van de drie eigenaren van BOD events, Magchiel, Maarten en Dirk, wordt vertaald in doelen doordat zij continu op zoek zijn naar kwaliteitsverbeteringen in hun evenementen. Maar ook zijn zij voortdurend op zoek naar nieuwe evenementen en concepten op nieuwe plaatsen.

Hun strategie is dan ook het uitbreiden van hun aanbod en voor komende jaren meer kwalitatief hoge evenementen te kunnen aanbieden in verschillende plaatsen.

Waarom je strategie op papier zetten werkt

Ondernemers hebben vaak doelen voor zichzelf en hun onderneming, maar hebben dit heel erg in hun hoofd zitten. Een uitgebreide strategie op papier zit er vaak niet in. Maar waarom zou je dan toch je strategie op papier willen uitwerken? Zeker voor ondernemers in het MKB is het ook van belang om een duidelijke strategie op papier te zetten, met daarbij de volgende redenen:

 • Door het op papier zetten van je strategie wordt deze veel tastbaarder. Je weet duidelijk waar je heen wilt met je onderneming en bent bedacht op mogelijke investeringen, aannames van personeel en groeiplannen. Het letterlijk opschrijven van je strategie dwingt je vanzelf tot nadenken hoe je het beste je doelen kunt bereiken.
 • Het geeft een houvast tijdens de dagelijkse gang van zaken en het maken van keuzes. Gedurende de maanden en jaren dat je aan het ondernemen bent, komen er ongetwijfeld kansen en mogelijkheden op je pad. Wanneer je dan je strategie op papier hebt staan, kun je hierop terugvallen. Draagt deze nieuwe kans of mogelijkheid bij aan je strategie? Gaat het je helpen om je langetermijndoelstellingen te halen? Het maken van deze afwegingen zijn een stuk eenvoudiger wanneer je je strategie op papier hebt staan.
 • Wil je gaan investeren of een externe financiering aantrekken? Dan helpt het enorm als je je strategie al op papier hebt staan. Je strategie is je eerste stuk onderbouwing voor je investerings- of financieringsaanvraag. Wil je meer weten over alternatieve mogelijkheden voor externe financiering in het MKB? Lees dan deze blog.
 • Niet alleen voor jezelf als ondernemer, maar ook voor je medewerkers werkt het motiverend wanneer je je langetermijndoelstellingen helder hebt en deze regelmatig communiceert. Op deze manier weten je medewerkers en jijzelf duidelijk waar je heengaat met de onderneming en wat de plannen zijn. Dit zorgt voor zekerheid en comfort, wat werken bij jouw onderneming leuker maakt.
 • Een strategie biedt je een manier om te reflecteren. Wanneer je je strategie op papier hebt staan is het mogelijk om periodiek terug te blikken op wat je tot nu toe bereikt hebt, of je wellicht je plannen moet aanpassen en hoever je nog dient te gaan om je langetermijndoelstellingen te bereiken.

Hoe kun je je strategie opstellen?

Het belangrijkste bij het opstellen van een strategie is dat je een manier kiest die past bij jou en je onderneming. Stel een strategie op waar jij je goed bij voelt op een manier die je ook gebruikt voor je andere zaken. Ben je bijvoorbeeld pragmatisch en zijn ook je interne documenten kort en krachtig? Stel dan geen lijvig document op voor je strategie. Dat schiet zijn doel voorbij.

Bedenk ook dat het niet zozeer gaat om de vorm waarin je je strategie opschrijft. Een enkele A4 in Word kan al voldoende zijn. Print deze uit en hang deze duidelijk zichtbaar in je kantoor op. Op deze manier zijn je langetermijndoelen voor jou en je medewerkers duidelijk zichtbaar.

Hoe meet je het succes van je strategie?

Om periodiek te kunnen reflecteren, is het verstandig om je strategie concreet en dus meetbaar te maken. Dit doe je door meetbare kritische mijlpalen toe te voegen aan je strategie. Een veelgebruikte methode is de SMART-methode.

SMART:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Dus niet: Ik wil dat mijn onderneming groeit.

Maar wel: Binnen 1 jaar wil ik dat mijn omzet met 10% groeit, door middel van het vergroten van mijn afzetmarkt buiten de Randstad naar de rest van Nederland en met behulp van drie franchisenemers.

Welke kengetallen kunnen je hierbij helpen?

Wanneer je je strategie met behulp van SMART-doelstellingen hebt opgesteld, zijn er diverse kengetallen die je kunnen helpen om te meten in hoeverre je deze doelstellingen haalt of reeds hebt behaald.

Denk bijvoorbeeld aan kengetallen zoals:

 • Omzet en brutomarge
  • Omzet en brutomarge per periode
  • Omzet en brutomarge per klant
  • Omzet en brutomarge per product
  • Omzet en brutomarge per regio
  • Omzet en brutomarge per filiaal
 • Personeelskosten
  • Personeelskosten per periode
  • Personeelskosten in relatie tot je omzet
  • Personeelskosten per FTE
  • Sociale lasten en pensioenlasten in relatie tot brutolonen
 • Overige bedrijfskosten
  • Overige bedrijfskosten per periode
  • Overige bedrijfskosten in relatie tot je omzet
 • Balansmutaties
  • Voorraadmutaties
  • Debiteurenoverzichten
  • Crediteurenoverzichten
 • Liquiditeitsoverzichten

Vanuit je administratie zijn deze kengetallen grotendeels zichtbaar of duidelijk te maken door middel van rapportages. Dankzij periodieke rapportages kun je ook goed vergelijken en trends waarnemen. Overleg daarvoor met je NOAB-adviseur en vraag naar de mogelijkheden om periodiek rapportages aan te leveren die je kunnen helpen bij het opstellen van je strategie en je periodieke reflectie.

Vragen?

Heb je vragen over het opstellen van je strategie of heb je hulp nodig? Overleg dan met je NOAB-adviseur.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

21 februari 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.