Goed voorbereid een bankfinanciering aanvragen

Uitbreidings- of aankoopplannen? In dat geval heb je waarschijnlijk een financiering nodig. Welke stappen zijn hierin belangrijk? Welke financiële overzichten heb je hiervoor nodig? Wanneer je goed beslagen ten ijs komt voordat je de krediet gaat aanvragen, scheelt dit veel tijd én geld.

Externe financiering

Stel je voor: je bent duidelijk uit je huidige pand aan het groeien en je ziet een nieuw bedrijfspand dat hélemaal past bij jouw onderneming. Of je kunt de activiteiten van een leverancier overnemen en daarmee een groot concurrentievoordeel behalen. Voor dergelijke aankopen is de kans groot dat je een externe financiering nodig hebt. Wanneer je naar de bank gaat voor de aanvraag van een bankfinanciering, zul je een stappenplan moeten maken inclusief een financieel plaatje. Investeerders of banken willen immers het risico zo laag mogelijk houden en alleen investeren wanneer ze weten dat het geleende geld terugkomt. Door het financiële plaatje vooraf duidelijk te schetsen, laat je als ondernemer zien dat hier een goed businessmodel achter zit en de investering voor hen rendabel is.

De stappen voor het aanvragen van een financiering

Afhankelijk van het soort financiering dat je gaat aanvragen, dien je een aantal stappen te doorlopen. Deze stappen kunnen per financieringssoort en financieringsaanvraag afwijken, maar de belangrijkste onderdelen vind je hieronder.

  1. Opstellen ondernemingsplan

Het opstellen van een ondernemingsplan is een belangrijk onderdeel (bij de start) van je bedrijf. Met behulp van dit ondernemingsplan heb je goed inzicht in je doelen en strategieën van je onderneming. Hierin zijn tevens zaken opgenomen over de markt waarin je opereert, de activiteiten van je onderneming, de concurrentie, personeel en de financiën. Denk bij de financiën bijvoorbeeld aan de jaarrekening van afgelopen jaar en tussentijdse cijfers . Wil je weten hoe je een goed ondernemingsplan schrijft? Lees dan deze blog.

  1. Opstellen begrotingen

Een potentiële financierder is voornamelijk geïnteresseerd in de toekomstige cijfers van je onderneming. Hoeveel winst verwacht je te maken? Maar ook: hoeveel kosten ga je maken? En kun je de maandelijkse rente en aflossing van de financiering wel betalen? Heb je voldoende rekening gehouden met de belastingen? Verderop  lichten we de verschillende financiële overzichten voor je toe. 

  1. Presentatie voorbereiden

Een niet te onderschatten onderdeel van het voorbereiden van je financieringsaanvraag is het voorbereiden van de presentatie zelf, ook wel pitch genoemd. Banken, maar ook andere financiers, geven zelf aan dat ze niet alleen kijken naar de cijfers van de onderneming, maar ook naar de ondernemer zelf: hoeveel vertrouwen hebben ze in deze ondernemer als persoon. Er is zelfs een spreekwoord voor: ‘De vent, de tent en de cent’. Zorg er daarom voor dat je een helder en duidelijk beeld hebt van je ondernemerskwaliteiten (de vent of de vrouw),  je onderneming (de tent) en de financiering (de cent) en dat je dit op een juiste manier kunt overbrengen tijdens een presentatie. Ben je niet sterk in cijfers, vraag dan of je samen met je NOAB-adviseur de presentatie kunt doen.

De financiële overzichten

Zoals gezegd zullen financierders kijken naar jou als ondernemer en je onderneming. Je cijfers zijn daar een belangrijk onderdeel van. Onderstaande overzichten zijn het meest gebruikelijk bij een financieringsaanvraag. Je NOAB-administratiekantoor kan helpen deze op te stellen.

Jaarcijfers voorgaand boekjaar
Een financierder kan vragen om jaarcijfers van voorgaand boekjaar of zelfs van de afgelopen 2 tot 3 jaar. Hierbij gaat het om de balans en de winst- en verliesrekening van je onderneming. Heb je een eenmanszaak of VOF? Dan kan een financier ook om je meest recente aangifte inkomstenbelasting vragen. Omdat je bij een eenmanszaak of VOF ook met je privé vermogen aansprakelijk gesteld kunt worden, zal een potentiële financier willen weten hoe je (persoonlijke) financiën ervoor staan.

Tussentijdse cijfers
Een financierder wil vaak naast de laatste jaarrekeningen ook de meest recente tussentijdse cijfers. De jaarrekening dateert namelijk vaak van 31 december en wordt later in het jaar opgemaakt. In het uiterste geval zijn de cijfers in de jaarrekening dan alweer een jaar oud. In de tussentijd kan er veel gebeurd zijn, dat is de reden dat tussentijdse cijfers opgevraagd kunnen worden. Doorgaans wordt om de meest recent afgesloten periode gevraagd, vaak is dit per kwartaal. De cijfers waar het om gaat zijn:

  • Een balans; en
  • Een winst- en verliesrekening.

Op deze manier weet een potentiële financierder hoe je onderneming er momenteel voorstaat. Zo kunnen ze zien wat het saldo van je debiteuren is, hoe hoog je voorraad is, hoeveel schulden je hebt. Maar ook hoeveel omzet je al hebt gemaakt in deze periode. Dit wordt vergeleken met je begroting.

Begrotingen
Een begroting is een belangrijk onderdeel van de financiële overzichten. Een begroting geeft weer hoe je verwacht dat je onderneming het financieel zal gaan doen komend jaar. Aan de hand hiervan is het voor potentiële financierders mogelijk om te zien hoeveel risico ze gaan lopen en of ze wel of niet willen investeren. Wees zo realistisch mogelijk in een begroting. Als na een jaar blijkt dat je je omzetdoelstellingen zonder goede reden lang niet hebt behaald, kan dit gevolgen hebben voor je financiering. Een financierder kan bijvoorbeeld bepaalde winsttargets opnemen in de overeenkomst. Indien je deze niet haalt, kan de financierder de rente verhogen of in het ergste geval de schuld direct opeisen. Er zijn diverse soorten begrotingen van belang, we zetten de vier belangrijkste voor je op een rijtje. Niet iedere financier zal al deze begrotingen verlangen, stem dit daarom vooraf goed af.

  • Investeringsbegroting

In een investeringsbegroting geef je aan hoe hoog de investering is die je nodig hebt. Wanneer je een bedrag nodig hebt voor de aankoop van een pand of een machine, is dit bedrag niet heel lastig. Het wordt lastiger wanneer je wilt investeren in groei en je niet een vooraf opgesteld bedrag kunt noemen.

Probeer in dit geval het bedrag zo goed mogelijk te onderbouwen. Wil je groeien door middel van een marketingcampagne? Geef dan aan wat de investering is in deze campagne en hoe dit voor meer omzet gaat zorgen inclusief de verwachte omzetgroei die hieruit voortkomt.

  • Financieringsbegroting

Een financieringsbegroting geeft aan op welke wijze je onderneming gefinancierd wordt. Hoeveel ‘eigen’ geld heb je bijvoorbeeld in je onderneming gestoken en hoeveel externe financiering heb je al? Daarnaast wordt in de financieringsbegroting aangegeven welke voorwaarden er aan de financiering zijn verbonden. Dus welk rentepercentage je betaalt en hoe groot de aflossing is per periode.

  • Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is eigenlijk de meest zuivere vorm van een begroting. Hierin geef je je verwachte omzet en kosten weer. Een dergelijke begroting wordt meestal voor een periode van drie jaar gemaakt. Voor verwachte schommelingen in de omzet en kosten dien je een zo goed mogelijke verklaring te hebben. Verwacht je bijvoorbeeld een hoge omzetstijging? Geef dan aan waarom je dit verwacht en hoe reëel die verwachting is.

  • Liquiditeitsbegroting

De laatste begroting is een liquiditeitsbegroting, hierin geef je de financiële middelen van je onderneming weer en de plussen en minnen die er komende periode gaan plaatsvinden. Een liquiditeitsbegroting geeft op deze manier precies weer hoeveel geld je daadwerkelijk op je bankrekening hebt staan. Daarmee geeft deze begroting ook weer of het mogelijk is om die aflossing en rente te betalen en hoeveel je daarna nog over hebt. Voor een financierder zal dit een belangrijk gegeven zijn.

Vragen?

Heb je vragen over het aanvragen van een externe financiering? Wil je hulp bij het opstellen van een financieringsaanvraag? Neem dan contact op met je NOAB-gecertificeerde administratie- en belastingadvieskantoor.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor alternatieve financiering? Bekijk dan deze blog over alternatieve financieringsmogelijkheden voor MKB-ers en ZZP-ers.

 

The post Goed voorbereid een bankfinanciering aanvragen appeared first on NOAB-keurmerk.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

5 februari 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.