White paper: Je leert te winnen van je verliezen

De maand december stond bij de Kamer van Koophandel in het teken van ‘Comeback verhalen’. Ondernemers die in zwaar hebben gezeten of nog steeds zitten, krijgen in deze serie een hart onder de riem. Voor NOAB-keurmerk een mooie gelegenheid om hierbij aan te sluiten, maar ook om aan te geven hoe NOAB-adviseurs kunnen helpen bij ondernemers in zwaar weer.

Onderzoek

Het doel van de campagne van de Kamer van Koophandel is om te laten zien dat er geen taboe hoeft te rusten rode cijfers op een faillissement. In tegendeel: ruim de helft (52%) van de Nederlandse ondernemers heeft een periode van zwaar weer gehad, of zit daar nu middenin.

Opvallende resultaten
Door middel van het afnemen van een vragenlijst, gehouden onder 1.198 ZZP-ers en MKB-ers, komt naar voren dat ruim één derde van de ondernemers de zaken anders had willen of kunnen aanpakken op het moment dat zij in zwaar weer terecht kwamen. Dit wordt nog eens verstrekt doordat een kwart van de ondervraagden aangeeft te lang gewacht te hebben om met anderen over hun problemen te praten. Ook als jij als ondernemer zakelijke tegenslagen ervaart, is het raadzaam zo snel mogelijk contact op te nemen met een financieel adviseur.

Wanneer de ondervraagden wordt gevraagd naar de impact van zwaar weer, wordt aangegeven dat dit ook zorgt voor negatieve persoonlijke gevolgen, zoals impact op de financiële situatie (63%), stress (57%) en slapeloze nachten (36%). Ongeveer de helft van de ondernemers geeft aan het gevoel te hebben er alleen voor te staan: wat ons betreft is dat niet nodig. Een NOAB-adviseur staat klaar om met je mee te denken en je weer vooruit te helpen.

Om er weer bovenop te komen, worden door ondernemers in zwaar weer acties ondernomen zoals het verlagen van de kosten en verhogen van de inkomsten. Een NOAB-adviseur kan samen met jou actief op zoek naar mogelijkheden om de omzet te verhogen en de kosten te verlagen. Maar ook opvallend is dat 41% van de ondernemers aangeeft dat de situatie verbeterd is doordat de markt weer aantrok.

Ondanks alle negatieve emoties die komen kijken bij een periode in zwaar weer, geven ondernemers ook aan dat ze door deze zakelijke tegenslagen juist een betere ondernemer zijn geworden. Dit komt bijvoorbeeld door een andere kijk op de bedrijfsvoering, andere inzichten, meer met innoveren bezig zijn en het maken van meer overwogen keuzes.

Hoe kan een NOAB-kantoor helpen?

Rode vlaggen identificeren
Zoals blijkt uit het onderzoek gehouden door de Kamer van Koophandel, geeft een derde van de ondernemers aan de zaken anders te hadden willen of kunnen aanpakken. Eén op de vijf ondernemers geeft hierbij aan dat zij eerder aan de bel hadden moeten trekken. Dat is precies het moment waarop een financieel adviseur kan helpen. Want wanneer ging het nou echt mis? Ondernemers geven aan dat ze het lastig vinden om dat moment te identificeren. Samen met een NOAB-adviseur kun rode vlaggen, signalen waaruit blijkt dat het financieel minder gaat, identificeren. Juist daarom is het van belang je regelmatig te laten bijpraten en adviseren. Je kunt vervolgens samen afspreken bij welke cijfers je NOAB-adviseur je moet bellen om samen te bekijken wat er gaande is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tegenvallende omzet, sterke kostenstijgingen of tekorten aan financiële middelen.

Gesprekken aangaan
Maar ook daarna kan een NOAB-adviseur je verder helpen. Dit alles om te voorkomen dat jij als ondernemer het gevoel krijgt er alleen voor te staan, zoals ruim de helft van de ondernemers uit het Kamer van Koophandel onderzoek aangeeft. Een NOAB-adviseur kan je bij zwaar weer ondersteunen bij de volgende zaken:

  • Actief in gesprek gaan met leveranciers. In veel gevallen is het met leveranciers mogelijk om afspraken te maken over betalingen. Hierbij geldt: hoe eerder je dit als ondernemer aangeeft, hoe meer er vaak mogelijk is op het gebied van betalingsregelingen.
  • Hetzelfde geldt voor betalingsafspraken met de Belastingdienst over de verschillende te betalen belastingen. Bij zowel de betalingsafspraken met leveranciers als de Belastingdienst geldt natuurlijk wel: zorg dat je de gemaakte afspraken nakomt en kunt blijven nakomen.
  • Contact met de kredietverstrekkers. In overleg kan een NOAB-adviseur ondersteunen bij contact met kredietverstrekkers zoals de bank. Denk hierbij aan het toelichten van de huidige cijfers, de toekomstverwachtingen en de reeds genomen acties om uit het zware weer te komen.

Debiteurenbeheer
Een NOAB-kantoor kan je ook helpen met het optimaliseren van je debiteurenbeleid. Want hoe eerder je je geld van klanten binnenkrijgt, hoe eerder je daarmee weer schuldeisers kunt afbetalen. Eerder schreven we al blogs met daarin tips voor jouw debiteurenbeheer en de gevolgen van debiteurenbeleid voor je werkkapitaal.

Breder advies
Naast bovengenoemde zaken is het ook mogelijk om op breder bedrijfseconomisch vlak met je NOAB-adviseur te overleggen. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt op het gebied van bedrijfsvoering, of bij de inrichting van je bedrijfsprocessen en het efficiënter opzetten van deze processen.

Wil je samen sparren over de juiste inzet van je personeelsbestand? Of wil je samen zitten voor een mogelijke herstructurering van je onderneming? Overleg dan met je NOAB-adviseur. Het NOAB-netwerk is groot waardoor er altijd een NOAB-adviseur is die je hierbij kan helpen. Voorkom op deze manier dat je als ondernemer mogelijke problemen niet deelt, waardoor je er bij zwaar weer te veel alleen voor komt te staan.

Doorstart, faillissement, verkoop
Denk daarnaast ook bij de volgende onderwerpen aan het inschakelen van je NOAB-adviseur:

  • Het afwikkelen van een faillissement;
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden van een doorstart;
  • Het begeleiden bij een doorstart;
  • Het verkoopklaar maken van de onderneming;
  • Begeleiding bij de verkoop van onderneming;
  • Het begeleiden van de staking van de onderneming en de belastingtechnische gevolgen hiervan.

Verkeer jij zelf in zwaar weer?
Verkeert jouw bedrijf ook in zwaar weer, of zie je dit aankomen? Wil je voorkomen dat dit gebeurt? Neem dan tijdig contact op met je NOAB-adviseur. Samen kunnen we kijken hoe we het tij kunnen keren of we het kunnen voorkomen. Zij hebben een groot netwerk en hun adviseurs kunnen je helpen met jouw vraagstuk. 

Praktijkcase

Dat je kunt leren van je verliezen, bewijst ook deze praktijkcase van een klant van een NOAB-kantoor in het zuiden van het land, die een periode van zwaar weer heeft gekend. De namen hebben we in dit artikel aangepast vanwege privacyredenen.

F&B B.V., opgericht door Jos, is ontstaan vanuit een hobby, namelijk de motorwereld. Oprichter Jos heeft van zijn passie zijn werk kunnen maken en ook na tijden van zwaar weer is dat het altijd gebleven. “De motorwereld is een fantastisch mooie veelzijdige en technische wereld.” aldus Jos.

De in 2005 opgerichte onderneming ontstond vanuit de motorwerkplaats, waar monteur Jos startte met een kleine showroom voor motoren en accessoires. In 2006 werd als nevenactiviteit de online verkoop erbij getrokken en is de eerste webshop opgericht.

De zaken liepen goed, heel goed. Maar Jos had het belang van het op orde hebben van de administratie onderschat. Als je van je hobby je werkt maakt, moet je ook zorgen voor de juiste administratie, en dat schoot erbij in. Je móet je boekhouding te allen tijde op orde hebben. F&B B.V. kwam in zwaar weer terecht en Jos onderschrijft zeker de uitkomst van het onderzoek van de Kamer van Koophandel. Hij geeft namelijk aan dat hij vooral heeft geleerd dat hij eerder aan de bel had moeten trekken. Hierin is Jos niet anders dan 20% van de ondernemers die in het onderzoek van de Kamer van Koophandel aangaven, eerder bij een adviseur te hadden moeten aankloppen.

In het specifieke geval van Jos had hij, achteraf gezien, bij zijn NOAB-adviseur aan de bel moeten trekken aangaande zijn administratie. “Op het moment zelf kun je jezelf alleen maar voor je kop slaan, dat je zo stom bent geweest dat je vanaf het begin geen administratiekantoor hebt gebruikt.” Maar net als bij een groot deel van de ondernemers in zwaar weer, was het lastig om één rode vlag te herkennen. Dit strookt met het onderzoek van de Kamer van Koophandel.

Op de vraag of hij, net als ongeveer de helft van de ondernemers uit het onderzoek, het gevoel heeft gehad er alleen voor te staan toen F&B B.V. in zwaar weer verkeerde, antwoordt Jos: ”De Belastingdienst en de bank hebben zeker geen medelijden met je.”

Jos geeft echter aan veel geleerd te hebben van deze periode en er toch met een goed gevoel op terug te kijken. “Maar het vormt je wel, want het maakt je sterker en zakelijker”, zegt Jos. Op de vraag wat hij en zijn onderneming vooral hebben geleerd van deze periode antwoordt hij dat het heel belangrijk is om de boekhouding ten alle tijden op orde te hebben. Hierdoor kun je signalen ook eerder herkennen. Stress heeft hij zeker ervaren van deze periode. “Het voelt als een dramatische periode en je voelt jezelf een mislukkeling, zeker niet de topondernemer die je wilt zijn.” Net als veel ondernemers heeft hij deze periode van zwaar weer niet zien aankomen. Dit wijt hij aan zijn naïeve instelling. Maar, zegt hij tegelijkertijd: ”Door deze naïeve instelling heb ik ook meer risico durven lopen”.

Gelukkig heeft Jos het tij op tijd weten te keren, is het nu een financieel gezonder bedrijf en ziet hij de toekomst rooskleurig tegemoet. “Onze boekhouding is nu van begin tot het eind op orde en we hebben het advies overgenomen van onze NOAB-adviseur om over te stappen op een andere bank. Hier zijn we nog steeds heel erg blij mee.”

Wil je deze white paper graag bewaren of printen? Download dan hier het PDF-bestand.

Ben jij zzp’er of mkb’er (of een stichting of vereniging) en op zoek naar een administratiekantoor of belastingadvieskantoor dat bij jou past? Bekijk hier alle NOAB-gecertificeerde administratiekantoren bij jou in de buurt.

The post White paper: Je leert te winnen van je verliezen appeared first on NOAB-keurmerk.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

17 januari 2018 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.