Wanneer is het tijd om mijn boekhouding uit te besteden?

Laten we beginnen met te zeggen dat er niet één meest geschikt moment is om je boekhouding, je financiële administratie dus, uit te besteden. Er is geen rekensom die bepaalt of het moment daar is om je boekhouding uit handen te geven. Je hoopt dat er een formule is die aangeeft dat je boven een bepaald omzetniveau, of vanaf een bepaald aantal medewerkers of een bepaald aantal facturen een boekhouder in de arm moet nemen. Een dergelijke berekening of formule bestaat echter niet.

Het moment om de boekhouding uit te besteden is voor iedere ondernemer anders. Wel zijn er een aantal kenmerken van je onderneming waar je rekening mee kunt houden om de keuze te vereenvoudigen.

Complexiteit van je onderneming
Hoe complexer je onderneming is, hoe eerder je waarschijnlijk een boekhouder inschakelt. Bijvoorbeeld, een business-to-business groothandel die uitsluitend in- en verkoopt in Nederland, heeft een beduidend eenvoudigere administratie dan een projectorganisatie die importeert en exporteert buiten de EU en gebruikmaakt van (deels ingehuurd) personeel.

Kennis van administratie
Wanneer je kennis van administratie en belastingen als ondernemer goed en up-to-date is, zie je dat het langer duurt voordat je de boekhouding uitbesteedt. Het voeren van de administratie is dan immers vaak niet iets waar je tegenop kijkt. Het duurt dan langer voordat je het besluit zal nemen de boekhouding te gaan uitbesteden.

Focus van de ondernemer
Als ondernemer kun je er heel bewust voor kiezen om de focus op andere zaken dan de boekhouding te leggen. Je weet namelijk waar je krachten liggen en op het moment dat je weet dat deze meer bij bijvoorbeeld verkoopactiviteiten liggen dan bij het bijhouden van de boekhouding, zal je eerder geneigd zijn de boekhouding uit te besteden. 

Financiën
Een veelgehoord argument om de boekhouding uit te besteden zijn de bijkomende kosten. Het uitbesteden van je administratie kost namelijk geld, maar levert je aan de andere kant ook heel veel op. Meer hierover vertellen we onder het kopje ‘Waarom zou ik mijn boekhouding uitbesteden?’. Over het algemeen geldt dat hoe meer de ondernemer te besteden heeft, hoe eerder gekozen wordt voor het uitbesteden van de boekhouding.

Waarom zou ik mijn boekhouding uitbesteden?

De reden om je boekhouding uit te besteden, is voor iedere ondernemer anders. Maar er zijn wel een aantal voordelen die voor vrijwel alle ondernemers gelden.

Kennis van administratie en belastingen

Een boekhouder zorgt ervoor dat hij of zij op de hoogte is van de actualiteiten. Welke aftrekposten zijn mogelijk? Is er een voordeligere verdeling van kostenposten mogelijk? Zijn er nieuwe regelingen of subsidies van toepassing? Als ondernemer is het natuurlijk wel van belang om je administratie te begrijpen, maar het continue op de hoogte blijven van ontwikkelingen doet je administratiekantoor voor je.

Je hebt tijd over voor focus op andere zaken
Je bespaart tijd door je boekhouding uit te besteden. Tijd die je vervolgens aan andere zaken kunt besteden. Hierdoor kun je meer focus leggen op waar jij als ondernemer goed in bent en kun je je onderneming verder laten groeien.

Besparing van de kosten
Natuurlijk kost het inhuren van een boekhouding geld. Maar aan de andere kant bespaar je kosten. Een boekhouder weet namelijk welke belastingbepalingen van toepassing zijn en weet op deze manier wat het meest voordelig voor jou en je onderneming is.

Ook zorgt een boekhouder ervoor dat een jaarrekening en belastingaangifte op tijd binnen zijn bij de desbetreffende instanties. Een groot aantal opgelegde boetes door de Belastingdienst komt bijvoorbeeld door te laat of onjuist ingediende aangiftes. Dit is dus te voorkomen met behulp van een goed administratie- en belastingadvieskantoor.

Voorkom faillissement
Uit onderzoek blijkt dat ruim 68% van de (startende) ondernemers failliet gaat door een onrealistisch financieel plan bij de oprichting. Een boekhouder kan je helpen bij het opzetten van een realistische financiële planning, maar ook bij periodieke rapportages, het aanvragen van financiering, opstellen van de jaarrekening en de belastingaangiften.

Vragen?

Heb je vragen over het uitbesteden van je boekhouding en hoe dat in zijn werk gaat? Neem dan contact op met een NOAB-administratie- en belastingadvieskantoor. Hier vind je een NOAB-kantoor in jouw omgeving.

 

The post Wanneer is het tijd om mijn boekhouding uit te besteden? appeared first on NOAB-keurmerk.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

13 december 2017 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.