Eindejaarstips 2017

Wat zijn – zo aan het einde van het jaar – zaken waar je rekening mee moet houden ten aanzien van je administratie? Welke belangrijke wijzigingen in 2018 hebben impact op deze laatste maand van 2017 en wil je nog geregeld hebben? Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Publicatie van de jaarrekening

Afhankelijk van de rechtspersoon dient je jaarrekening uiterlijk binnen 12 maanden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te zijn. Voor een besloten vennootschap (BV) gelden hiervoor de volgende regels. Binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar dient de jaarrekening door het bestuur te worden opgemaakt. Deze termijn van vijf maanden kan worden verlengd door een besluit van de algemene vergadering met nog eens vijf maanden. De jaarrekening moet vervolgens binnen twee maanden na afloop van de voorgeschreven termijn (dus maximaal tien maanden), worden vastgesteld. Hiermee kom je uit op een uiterlijke deponeringsdatum van 31 december op het moment dat 31 december voorgaand jaar, einde boekjaar betreft. Als statutair bestuurders exact dezelfde (rechts)personen zijn als de aandeelhouders, vallen volgens BW2 het opmaken en vaststellen samen. Dit houdt dus in dat wanneer statutair bestuurder en aandeelhouder dezelfde persoon is, sprake is van een uiterlijke deponeringstermijn van 8 november (bij einde boekjaar 31 december).

Zorg ervoor dat je de jaarrekening van je onderneming tijdig deponeert bij de Kamer van Koophandel om boetes te voorkomen. Voorzie je dat je deze deadline niet gaat halen? Overleg dan zo snel mogelijk met je NOAB adviseur om er samen voor te zorgen dat je toch op tijd een jaarrekening kunt deponeren.

Digitaal aanleveren bij KvK verplicht

De jaarrekeningen van micro- en kleine ondernemingen over boekjaar 2016 dienen elektronisch te worden aangeleverd bij de Kamer van Koophandel. Heb je hulp nodig bij het aanleveren van je jaarrekening? Dan kun je uiteraard terecht bij je NOAB-belastingadvieskantoor. Heb je een middelgrote onderneming? Dan geldt deze verplichting vanaf boekjaar 2017 (dus in te dienen tot uiterlijk 31 december 2018).

Groottecriteria
Je onderneming valt in één van deze categorieën wanneer je aan minimaal twee van de drie criteria voldoet gedurende twee opeenvolgende jaren.

Micro    Klein               Middelgroot     
Activa ≤ € 350.000 ≤ € 6 mln ≤ € 20 mln
Omzet ≤ € 700.000 ≤ € 12 mln ≤ € 40 mln
Werknemers (gemiddeld)      < 10 < 50 < 250

 Voorkom verliesverdamping

Verliezen uit het verleden zijn negen jaar voorwaarts te verrekenen, oftewel: af te trekken van de winst. Verliezen die hun oorsprong hebben in 2008, kunnen daarom uiterlijk in 2017 nog verrekend worden: voorkom dat je deze verliezen niet meer kunt verrekenen en zorg dus dat verliezen uit 2008 verrekend kunnen worden met winsten uit 2017.

Tip
Kijk nu alvast naar de verliezen die eind 2018 verdampen en ga hier aan het begin van 2018 tijdig mee aan de slag.

Voorlopige aanslag

Controleer de voorlopige aanslag van je inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting goed. De Belastingdienst maakt namelijk een inschatting van je resultaten op basis van voorgaande jaren.

Tip
Verwacht je een hoger resultaat dan op basis van je voorlopige aanslag? Wijzig deze direct bij de Belastingdienst. Op deze manier voorkom je dat je in 2018 nog hoge bedragen moet bijbetalen of eventueel rente moet betalen. Voor de vennootschapsbelasting is deze belastingrente minimaal 8% en voor andere belastingen 4%. De andere kant op werkt dit niet zo. Krijg je geld terug van de Belastingdienst? Dan krijg je hierover geen rente vergoed.

Investeringen

Ben je van plan om nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Bepaal dan eerst of het slim is om deze investering in 2017 of 2018 te doen. Heb je namelijk voor een bedrag tussen € 2.300,- en € 312.176,- geïnvesteerd in 2017, dan heb je recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Tip
Kom je door een investering in 2017 boven het drempelbedrag van € 312.176,-? Overweeg dan – op dit moment – om de investering uit te stellen tot 2018.

Werkkostenregeling

Heb je als onderneming je werkkostenregeling optimaal benut? Je mag namelijk zaken zoals bedrijfsfeestjes, laptops, telefoons of kerstpakketten belastingvrij verstrekken of vergoeden aan je medewerkers tot een maximum van 1,2% van het fiscaal loon, de zogenaamde vrije ruimte. Kom je hierboven, dan betaal je 80% eindheffing over die 1,2%. Controleer of je de vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers correct hebt verwerkt

Het is niet mogelijk om vergoedingen of verstrekkingen in 2018 te doen over 2017. Deze dienen dus aan het einde van het jaar volledig verwerkt te zijn.

Loonkostenvoordeel

Heb je oudere of gehandicapte medewerkers? Let dan goed op, want vanaf 2018 worden de huidige premiekortingen vervangen door het loonkostenvoordeel. Dit loonkostenvoordeel ontvang je pas na afloop van het kalenderjaar als eenmalige uitkering.

Voor iedere medewerker die onder het loonkostenvoordeel valt, dien je een doelgroepverklaring te hebben, die je uiterlijk binnen drie maanden na indiensttreding of herplaatsing moet hebben aangevraagd. Overleg met je NOAB-adviseur hoe je ervoor kunt zorgen dat je het loonkostenvoordeel voor 2018 goed geregeld hebt. Tot 1 mei 2018 geldt namelijk het overgangsrecht.

Btw-correctie privé gebruik auto van de zaak

In je laatste BTW-aangifte van het jaar geef je de btw-correctie over het privégebruik van de auto van de zaak aan. Dit doe je door 2,7% van de cataloguswaarde, inclusief btw en bpm, op de aangifte van het vierde kwartaal op te geven.

Hierbij gelden een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld bij auto’s ouder dan vijf jaar of wanneer je een sluitende kilometeradministratie bijhoudt. Zorg ervoor dat je btw-aangifte van het vierde kwartaal juist is.

Giften aan ABNI / SBBI

Wil je nog een gift doen aan een goed doel, zijnde een ANBI of een steunstichting SBBI? Het kan voordelig zijn om dit nog in 2017 te doen. Deze giften komen namelijk in aanmerking voor de giftenaftrek van de vennootschapsbelasting. Deze aftrek bedraagt op zijn hoogst 50% van de winst, met een maximum van € 100.000,-. Vraag bij je NOAB-administratie- en belastingadvieskantoor naar de aanvullende voorwaarden.

Vragen?

Heb je nog vragen over één van bovenstaande punten? Of heb je hulp nodig bij het afsluiten van het jaar? Raadpleeg dan je NOAB-administratie- en belastingadvieskantoor. Hier vind je een NOAB-kantoor in jouw omgeving.

The post Eindejaarstips 2017 appeared first on NOAB-keurmerk.

Dit bericht wordt verzorgd door NOAB. BASO is NOAB gecertificeerd.

4 december 2017 | NOAB

BASO is een NOAB gecertificeerd administratiekantoor.